Синхронизирайте лесно данни между корпоративни групи

ноември 08, 2022

Бизнес стратегията ви за разширяване и растеж включва управление на множество дъщерни компании и юридически лица. В този случай вероятно се нуждаете от ефективно управление на използваните данни от тези дружества от централния офис.

Със софтуерното приложение – Master Data and Documents Replication Management за Microsoft Dynamics 365 Business Central – в облак и локално, разработено от Intelligent Systems, се гарантира съгласуваност на данните между корпоративни групи и търговски партньори. Приложението е сертифицирано и е достъпно в Microsoft AppSource.

Как приложението може да помогне на вашия бизнес?

Приложението за управление и репликация на основни данни и документи улеснява процеса на прехвърляне на данни през клоновете и юридическите лица, като създава набори от данни в рамките на основна компания и ги репликира в друг офис на компанията.

С помощта на приложението можете да създадете основна компания, където се поддържат всички данни, да изберете свързаните компании в рамките на групата, както и данните, които да бъдат репликирани или синхронизирани. Еднопосочната синхронизация в този процес е препоръчителна. Улеснява се обменът на основни данни и документи между повече компании.

Разширението за управление на репликация на основни данни и документи е гъвкаво и предоставя на клиентите възможност да конфигурират данни и да елиминират грешки, свързани с автоматизирания импорт/експорт.

Какви са останалите функционалности, които могат да донесат ползи за вашия бизнес при избора на Master Data and Documents Replication Management за Microsoft Dynamics 365 Business Central? Свържете се с нас за повече информация.

Разгледайте богато ни портфолио, за да научите повече за останалите приложения, създадени от нашия екип.