Свържете лесно външни софтуери и Dynamics 365 Business Central 

ноември 01, 2022

Използването и интегрирането на външни източници на данни и системи изисква гъвкавост от страна на организациите при ежедневни бизнес операции. Най-честите затруднения, с които се сблъскват компаниите, са свързани с неточна информация, ръчна обработка или забавяния. 

За да отговори на тази проблеми, екипът на Intelligent Systems разработи приложението Integration Framework, което позволява безпроблемно да се установи двупосочна интеграция на данни между външни софтуери (e-commerce, 3PL, CRM, BI и др.) и Dynamics 365 Business Central в реално време. 

Приложението помага на организациите да прехвърлят информация безпроблемно чрез използване на API (Application Programming Interface) с улеснен процес на инсталиране и настройка на съпоставяне на данни в Dynamics 365 Business Central. Освен това е възможно да се комбинират повече от два външни софтуера наведнъж благодарение на гъвкавото картографиране на всяка стандартна или персонализирана таблица в Dynamics 365 Business Central.  

Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource

Какви са другите предимства, които ще получите, ако изберете Integration Framework? Свържете се с нас за повече информация. 

Ако искате да научите повече за другите приложения, разработено от екипа ни, разгледайте нашето богато портфолио