Teda Pack повиши ефективността си със софтуерно решение на Intelligent Systems

май 17, 2023

Intelligent Systems разработи проект за специализирано софтуерно решение, с цел да разреши трудности в процеса на планиране и ефективност в Teda Pack, компания за производство на различни видове термоформовани опаковки за хранително-вкусовата и леката промишленост в Европа.

Иновативното софтуерно решение съчетава най-новите технологии и задълбоченото разбиране на Intelligent Systems за нуждите на съвременния бизнес да създава продукти, които придвижват производствената индустрия напред. Процесът на автоматизация включва проследяването на ролките, използвани в термоформоващия процес, където преди нововъведенията необходимите бази данни се намират в различни файлове, обработвани ръчно.

Teda Pack има широк производствен капацитет от над 900 продукта, предлагани на пазара. Разрастващият се асортимент от продукти на компанията и непрекъснатата употреба на пластмасови опаковки във всеки бизнес днес наложиха разработването на цялостна софтуерна платформа за извършване на разнообразни бизнес операции.

Благодарение на партньорството си с Intelligent systems, Teda Pack успя да повиши производствената си ефективност и да бъде изключително конкурентоспособна на пазара на опаковките.

“Много сме доволни от решенията на Intelligent Systems и обмисляме внедряването им в останалите свързани компании.”, заяви Теодора Младенова, управител на Teda Pack. 

Intelligent Systems включи в различните екипи на проекта експерти за да създадат персонално решение на основата на два продукта: Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS ERP и Dynamics Mobile, с модулите за покупки, продажби, счетоводство, производство и складови операции.  

Първоначално заетите в проекта предвиждаха внедряването на Dynamics 365 Business Central и Dynamics Mobile да се извършат на два отделни етапа. Процесите на първия етап вървяха гладко и бързо, което позволи двата етапа да се обединят в един и да бъдат реализирани едновременно. Пълното внедряване беше направено за по-малко от една година.

Ключови ползи за компанията днес са лесната отчетност и мониторинг на всички дейности, заедно с интегрираните мобилни устройства със сканираща функция и вградена функционалност за планиране, без да е наложително използването на различни софтуерни продукти и отделни бази данни.

Повече за решението прочетете в нашето Проучване за Teda Pack.  

Свържете се с Intelligent Systems