Иновациите са условие за развитие

Агросекторът е стратегически за България и неговата значимост е все по-осезаема във времена на криза и непредвидимост. Индустрията е уязвима от ниските темпове на растеж, пикове и спадове в цените, климатични промени и законови ограничения. Иновациите могат да решат проблеми, свързани с печалбата, намаляване на разходите и вредните емисии. 

България има неизползван потенциал в земеделието

В България земеделската територия е 54.6% от общата териториална площ. За успешен бизнес зърнопроизводителите и свързаните с тях отрасли се нуждаят от решение, което да им помага за по-голям добив на възможно най-ниска производствена цена. Високата производителност в агро индустрията е ключов фактор за успешен бизнес.

За добра комуникация в производствения цикъл

За средно големите и големите агро компании добрият контрол върху работата на всички производствени отдели и прецизното планиране на тяхната дейност зависят от цялостно технологично решение. Инвестицията в иновативно софтуерно решение, което обединява много бизнес операции, гарантира възвращаемост на разходите.

Зърнопроизводители

Компании за торове и препарати

Зеленчукопроизводители

Вносители на земеделска техника

Dynamics Agro е вашето бизнес решение за управление на земеделски дейности

Dynamics Agro

Intelligent Systems разработи Dynamics Agro – специализирано решение за компаниите от агроиндустрията, базирано на популярната ERP система Dynamics 365 Business Central на собствен сървър или в облака.  

Dynamics Agro помага за извършването на всеобхватни бизнес операции в агро сектора за производството на зърно, торове, семена и препарати, както и търговията с тях.  

Функционалностите, свързани с договори, договорни лимити, лабораторни анализи, кантарни поръчки, планиране на производството, складови операции и машинен парк, гарантират многобройни ползи при извършване на тези дейности. За нуждите на организацията те са обединени в единна платформа и са организирани в модули. 

Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource

Научете повече за

Dynamics Agro


Ползи

  • Обединяване и унифициране на процеси 
  • По-добро управление на ресурси и дейности 
  • Ефективно планиране 
  • Осъществяване на стриктен контрол на качеството  
  • Прецизно проследяване на складови наличности и тяхното качество 
  • Подобрен контрол на договорните процеси 
  • Улеснение при поддръжката на машинния парк 

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Megatron_logo
Agrion_logo
agrozan_small
interagri
titan
tiryaki_logo_small