Макар и консервативни, компании в селскостопанския сектор имат нужда от иновативни технологии.
Индустрията е изправена пред редица предизвикателства – ниски темпове на растеж,
пикове и спадове в цените, климатични промени и законови ограничения целящи защита на
околната среда, намаляване на маржовете и други. За успешен бизнес, зърнопроизводителите
и свързаните с тях отрасли се нуждаят от решение, което да им помага за по-голям добив
на възможно най-ниска производителна цена.

Зърнопроизводители

Компании за торове и препарати

Зеленчукопроизводители

Вносители на земеделска техника

agro machinery harvesting

Нашето предложение

Intelligent Systems предлага NAVagrо – специализирано решение за компаниите от агроиндустрията, базирано на популярната ERP система Dynamics 365 Business Central. Считано за основа за бърз растеж и развитие на фирмата, NAVagro улеснява управлението на производството, високата ефективност на ресурсите, оптимизира транспорта и механизацията и други.

С NAVagro отразявате и управлявате всички данни в единна база – от договори за земя и рента, комасации, през производство на различни култури, транспорт и механизация, до маркетинг и продажби, и тяхното осчетоводяване.

Ползи

 • Ефективно управление на ресурси като човешки капитал, време и материална база
 • Подобрено управление на земеделската земя и масиви, продукция, договори за комасация на земя, бонификация и други
 • Увеличаване на продуктивността на персонала
 • Подобрено планиране на доставките с цел оптимизиране на складовия запас и поддържане на актуални складови наличности
 • Достъп до цялата информация, ключова за вземане на управленски решения в реално време
 • Коректно изчисляване на себестойността на продукцията
 • Повишаване на контрола върху протичащите бизнес процеси в компанията
 • Намаляване на средния период на събираемост на вземаният
 • Оптимизирано бюджетиране, прогнозиране и планиране
 • Улесняване комуникацията между служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори
 • Увеличаване на рентабилността на компанията

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Megatron_logo
Agrion_logo
agrozan_small
interagri
titan
tiryaki_logo_small