Chat with us, powered by LiveChat

Макар и консервативни, компании в селскостопанския сектор имат нужда от иновативни технологии.
Индустрията е изправена пред редица предизвикателства – ниски темпове на растеж,
пикове и спадове в цените, климатични промени и законови ограничения целящи защита на
околната среда, намаляване на маржовете и други. За успешен бизнес, зърнопроизводителите
и свързаните с тях отрасли се нуждаят от решение, което да им помага за по-голям добив
на възможно най-ниска производителна цена.

Зърнопроизводители

Компании за торове и препарати

Зеленчукопроизводители

Вносители на земеделска техника

Нашето предложение

Intelligent Systems предлага NAVagrо – специализирано решение за компаниите от агроиндустрията, базирано на популярната ERP система Dynamics 365 Business Central. Считано за основа за бърз растеж и развитие на фирмата, NAVagro улеснява управлението на производството, високата ефективност на ресурсите, оптимизира транспорта и механизацията и други.

С NAVagro отразявате и управлявате всички данни в единна база – от договори за земя и рента, комасации, през производство на различни култури, транспорт и механизация, до маркетинг и продажби, и тяхното осчетоводяване.

agriculture

Ползи

 • Ефективно управление на ресурси като човешки капитал, време и материална база
 • Подобрено управление на земеделската земя и масиви, продукция, договори за комасация на земя, бонификация и други
 • Увеличаване на продуктивността на персонала
 • Подобрено планиране на доставките с цел оптимизиране на складовия запас и поддържане на актуални складови наличности
 • Достъп до цялата информация, ключова за вземане на управленски решения в реално време
 • Коректно изчисляване на себестойността на продукцията
 • Повишаване на контрола върху протичащите бизнес процеси в компанията
 • Намаляване на средния период на събираемост на вземаният
 • Оптимизирано бюджетиране, прогнозиране и планиране
 • Улесняване комуникацията между служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори
 • Увеличаване на рентабилността на компанията

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ресурси

Научете повече за решенията за агробизнес и земеделие като свалите следните материали:

Актуално

НОВИНИ
22 октомври

Dynamics Mobile Van-Sales вече е в AppSource

Приложението Dynamics Mobile Van-Sales вече официално е качено в AppSource, онлайн платформата на Microsoft’s за SaaS приложения, създадени за конкретни...

БЛОГ
10 септември

Защо компанията ми да избере цялостно специализирано решение за транспортни компании?

Да управлявате транспортна компания може да бъде предизвикателство, особено когато вземете предвид, че това е бизнес с много различни аспекти,...