Динамиката в дистрибуторския бизнес налага нужда от използването на гъвкави инструменти за бизнес управление.
Специализираните софтуерни платформи са надеждни и интуитивни решения, покриващи всеки
един аспект от дистрибуторския бизнес – от приемане на поръчки, през инвентаризация на склада и управление
на експедирането, доставките и обслужването,до прогнозиране и планиране на бъдещи периоди.

Сегашните компании, занимаващи се с дистрибуция, разчитат на модерни софтуерни системи за управление,
чрез които да интегрират дейностите си и да реагират бързо на промените. Тези системи помагат на компаниите да работят
безпроблемно с клиенти и партньори, да управляват поръчки, да подобрят дейността си, окомплектоват
процесите и да поддържат оптимални нива на зареждане, да намалят разходите си и да открият
най-новото в сферата.

Нашето предложение

За да останат активни и да подобрят резултатите си, компаниите в дистрибуцията имат нужда от цялостно софтуерно решение, което покрива всички аспекти на бизнеса им: продажби и маркетинг, управление на склада и стоките, доставки, финансови дейности и други. Освен това трябва да намерят и правилния партньор – такъв, който има задълбочени познания и ще предложи решение, което наистина отговаря на нуждите им.

Intelligent Systems предлага специализирани решения за дистрибуторските компании, базирани на най-разпространената ERP система от висок клас у нас – Dynamics 365 Business Central. Между тях са приложения за екс-ван продажби и управление на склада. Разполагайки с натрупан значителен опит и ноу-хау в сектора, сме сигурни, че ще можем да предложим оптимално решение на вашата компания.

Знаем колко важно е за вас да имате правилното решение и правилния партньор, както и че всичките варианти могат да направят избора труден. Затова си спестете главоболието и се свържете с нас.

Ползи

 • Поддържане на единна база данни
 • Автоматизация на всички бизнес процеси
 • Бърз достъп до актуална информация – проследяване на история на клиенти, продукти от различни локации и други
 • Стриктен мониторинг върху качеството на стоките
 • Автоматично следене на продуктите от доставчик към търговец на дребно
 • Проследяване на дейностите по складове и отдели
 • Редуциране на обема бракувани стоки и по-ниски разходи, свързани с тяхната инвентаризация
 • Оптимизиран процес по изписване на поръчките от склада
 • Използване на модели за прогнозиране на търсенето за оптимизацията на складовата наличност и повишаване степента на клиентската удовлетвореност
 • Нови канали за комуникация с клиентите чрез изграждане на уеб-базирани системи
 • По-бърз и гъвкав отговор на специфични клиентски изисквания – специфична опаковка, маркировка, условия на доставка и други
 • Генериране на анализи и справки в реално време

Клиентите за нас

Б.Браун България развива своя бизнес успешно с помощта на Microsoft Dynamics NAV. Благодарение на опита и познанията на специалистите на Intelligent Systems, системата е доразвита и модифицирана така, че да отговаря най-точно на нашите бизнес нужди и е достатъчно гъвкава, за да посреща промените в бизнес средата.
female testimonial

Даниела Гидикова

Финансов мениджър, Б.Браун България


Помагаме им да трансформират бизнеса си

Layer 3
Layer 6
logo-drager1
avendi
oxford-university-press-logo-scaled
Gebr.-Heinemann logo-scaled
b-braun-logo