Нарастване на пазарния дял

Според анализите пазарният дял на глобалната индустрия на едро ще нарасне от USD 46 млрд. USD до 65 млрд. USD през 2027 г. с годишен растеж от 9%. Въпреки че перспективата е оптимистична, търговците на едро са изправени пред увеличаващата се конкуренция със своите клиенти заради увеличените директни продажби D2C.

B2B персонализация

B2B електронната търговия ще се развива все по-персонализирано към клиента, а платформите вече не са насочени единствено към търговците на дребно. Проучване на Gartner показва, че 83% от B2B клиентите предпочитат да поръчват и плащат през платформа за е-търговия. Търговците на едро ще се нуждаят от съвременна и лесна за навигация платформа.

Управление на инвентара

Софтуерът от следващо ниво за управление на инвентара помага да се оптимизира прозрачността на доставките. Важни функционалности са проследяването на серийния номер, автоматизация при сглобяване на модули, облачна инфраструктура, така че софтуерът да бъде достъпен по всяко време, от всяка точка и мобилно устройство.


Решения за ефективна система на доставки

Дистрибуторите на едро имат нужда от най-новите и гъвкави технологии за свързаност с потребителя като Интернет на нещата и специализирани мобилни технологии за управление на инвентара, спедиция и доставки. Екипът ни има значителен опит в разработване на софтуер за складови операции на базата ни на опита с клиенти в сектора на бързооборотни стоки, офис и офисни консумативи, фармацевтика и медицинска апаратура.

Ето защо, ако вашият бизнес се нуждае от цялостни софтуерни решения за всички бизнес операции за маркетинг и продажби, склад и управление на инвентара, доставки, финанси, вижте повече за приложенията ни, базирани на Dynamics 365 Business Central:

Благодарение на нашата платформа за онлайн B2C и B2B е-търговия ще разработим вашия електронен магазин на основата на nopCommerce и ще го интегрираме с вашата съществуваща ERP система Microsoft Dynamics. Приложението Barcode Scanner подпомага инвентаризационния процес в складове и дистрибуция на едро. EDI Integration предлага конкретни формати при електронен обмен на документи за заявки, за приемане и предаване на стока.

Нашият партньор Dynamics Mobile разработва специализирани приложения за търговците на едро и дистрибуторите, базирани на Microsoft Dynamics. Това са решения за Екс-ван продажби&дистрибуция и складови операции.

Ползи

 • Поддържане на единна база данни
 • Автоматизация на всички бизнес процеси
 • Бърз достъп до актуална информация – проследяване на история на клиенти, продукти от различни локации и други
 • Стриктен мониторинг върху качеството на стоките
 • Автоматично следене на продуктите от доставчик към търговец на дребно
 • Проследяване на дейностите по складове и отдели
 • Редуциране на обема бракувани стоки и по-ниски разходи, свързани с тяхната инвентаризация
 • Оптимизиран процес по изписване на поръчките от склада
 • Използване на модели за прогнозиране на търсенето за оптимизацията на складовата наличност и повишаване степента на клиентската удовлетвореност
 • Нови канали за комуникация с клиентите чрез изграждане на уеб-базирани системи
 • По-бърз и гъвкав отговор на специфични клиентски изисквания – специфична опаковка, маркировка, условия на доставка и други
 • Генериране на анализи и справки в реално време

Клиентите за нас

Б. Браун България развива своя бизнес успешно с помощта на Microsoft Dynamics NAV. Благодарение на опита и познанията на специалистите на Intelligent Systems, системата е доразвита и модифицирана така, че да отговаря най-точно на нашите бизнес нужди и е достатъчно гъвкава, за да посреща промените в бизнес средата.
female testimonial

Даниела Гидикова

Финансов мениджър, Б. Браун България


Помагаме им да трансформират бизнеса си

Layer 3
Layer 6
logo-drager1
avendi
oxford-university-press-logo-scaled
Gebr.-Heinemann logo-scaled
b-braun-logo