Накратко

Фармацевтичната индустрия е засегната от динамични промени и сложни предизвикателства, които не могат да бъдат решени с обикновено ERP решение. Фармацевтичните компании извършват множество дейности и дори най-малката неточност може да доведе до сериозни проблеми. Именно затова трябва да се спазват строги законови разпоредби и регулации, а същевременно времето и ресурсите да се управляват ефективно.

Нашето предложение

Dynamics 365 for Pharma е интегрирано решение, базирано на Microsoft Dynamics 365 ERP (приложенията Finance и Supply Chain Management), което помага на производителите на фармацевтичните продукти да планират и контролират закупуването, производството, инвентара, дистрибуцията, фактурирането, счетоводството и да се съобразяват със спецификите на индустрията. Функционалностите на системата обхващат следното:

 • Снабдяване (Procurement)
 • Инвентар (управлението на склада)
 • Продукция
 • Управление и контрол на качеството
 • Продажби
 • Планиране на материалите и капацитета
 • Поддръжка на съоръжения
 • Счетоводство и бюджет

Решението е в съответствие с действащите разпоредби за добра производствена практика (GMP), изискванията на FDA и други. Dynamics 365 for Pharma изисква минимум двадесет потребители.

Ползи

 • Задаване на различни нива на одобрение, установяване на вътрешен работен процес и разделяне на задълженията;
 • Лесно планиране и използване на настройки, които позволяват покупки на конкретни продукти само от одобрени доставчици;
 • Възползвайте се от управлението на качеството – свързано с осигуряване на качеството, управление на съответствия и несъответствия, сертификати за анализ и управление на карантина;
 • Разчитайте на използването на електронни подписи и електронни архиви, свързани с одобрения и валидиране;
 • Проследяване на партиди от покупки на материали, производство на готови стоки до крайния клиент;
 • Подобряване на управлението на формулите чрез функционалността за балансиране на активната съставка и партидата;
 • Следване на задължителните регулаторни изисквания и специалните доклади относно управлението и транспортирането на опасни материали и стоки ICPE / ADR;
 • Контролиране на лицензите по клиент, артикул и държава;
 • Безопасно ускоряване на веригата за доставки и подобряване планирането на материали и ресурси, както и общата оперативна ефективност;
 • Управление на проекти за научноизследователска и развойна дейност, придобиване на дълготрайни активи – материални и нематериални (патенти, лицензи, досиета);
 • Извършване на поддръжка на инсталацията и предотвратяване на проблеми съгласно регламентите CAPA или GMP, което води до навременно и рентабилно производство и подобрена производителност.
Внедряването на Microsoft Dynamics с Intelligent Systems ни даде възможност бързо да подобрим своята дейност.
female icon

Д-р Даниела Банишка

Управител, Ветпром АД


Помагаме им да трансформират бизнеса си

Layer 6
vetprom_logo
TevaPharmaceutical_logo
huvepharma-logo
Danson logo
KENDY_LOGO