Стандарти за качество

Производителите могат ефективно да отговорят на потребителското търсене, като прилагат индустриални стандарти GMP (Добра производствена практика) или HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

Една крачка пред конкуренцията

Пълна автоматизация на бизнес процесите, увеличаване ефективността във веригата на доставки и производство, с включване на вертикални решения на Intelligent Systems за месо и млекопреработка, както и EDI интеграция с всички големи вериги супермаркети.

Етикетиране и проследимост

Пълно проследяване на срока на годност на храните, пакетиране, интеграция с мобилни устройства и складова система за контрол на качеството. Свързване на ERP системата с вътрешна лаборатория. Автоматичен избор на суровини, съобразен с FEFO (First Expired, First Out).

Plan production

Планирайте асортимента

Осъществете бързо и лесно разделянето на части на суровината и поддържайте поръчки за разпад с проследяване на фира и рандеман. Създавайте и одобрявайте продуктови рецепти.

Reduce cost

Намалете разходите

Прогнозирайте точно загуба и печалба, като отговорите на изискванията за безопасност и различните регулации с ефективна система за право и обратно проследяване.

Access to market

Стъпете на пазара

Планирайте и управлявайте партиди и маршрути – поддържайте инструкции за всяка дейност в маршрута, с достъп до информация навсякъде чрез преносими устройства.

Едно решение, много възможности за контрол и ефективност

 ERP решението съдържа модулите:

 • Снабдяване (Управление на веригата на доставки)
 • Складова наличност (Управление на склада)
 • Производство
 • Управление и контрол на качеството
 • Планиране на суровини и капацитет
 • Счетоводство и бюджетиране
 • Продажби и маркетинг

Meat producer
Disassembly manufacturing app

Софтуерното приложение Advanced Manufacturing – Disassembly управлява процеса на разпад в производството на месни и млечни сурови продукти, като позволява да се предвидят загуби и приходи. Разработено е на основата на експертиза, свързана със специфичните процеси на транжиране и разфасоване при месо и млекопроизводителите, за да проследява ефективно партиди, продажби и крайни клиенти.


Автоматизирайте целия цикъл на производство

Месопреработване

 • Улеснен процес на транжиране
 • Поръчки за разпад, следи суровина и рандеман
 • Производни месни продукти
 • Партиди и продажба във вериги магазини

Млекопреработване

 • Качествен процес по разфасоване
 • Поръчки за разпад, следи суровина и рандеман
 • Производни млечни продукти
 • Партиди и продажба във вериги магазини

Клиентите за нас

Имаме много подобрения в дейността на компанията – оптимизиран е информационният поток между отделните фирмени звена и е повишена производителността на служителите ни. Мениджърският екип разполага с подобрена и навременна отчетност – основа за вземане на успешни управленски решения.
Yordan Vachev Lalov Vachev

Йордан Вачев

Управител на „Лалов и Вачев“ ЕООД

Помагаме им да трансформират бизнеса си

gradus-logo
kfmLogo_en
KENDY_LOGO
MaystorTsvetko
ovcharovo-logo
logo_Rostar
SAMI-M-logo
logo-vivecta