Какво е Microsoft Dynamics AX?

Microsoft Dynamics AX (или Axapta), вече познато като Dynamics 365 (ERP приложения), e ERP решение от висок клас, предназначено за средните и големи компании, корпорации и холдингови структури. Microsoft Dynamics AX e мощна, интегрирана информационна система за цялостното бизнес управление на процесите по планиране на производството, управление на веригата на доставките, управление и планиране на продажбите, управление и контрол на финансите, управление на взаимоотношенията с клиентите, бизнес анализи и други.

Всичко, от което се нуждае бизнесът ви

Покрива всички аспекти на корпоративната дейност

С основната функционалност работите ефективно, вземате по-прецизни решения и ангажирате клиентите в глобален мащаб.

Производство

Планиране на материали и капацитети, управление на ресурси, планиране на график и последователности на работата и конфигуриране на продукта.

Научи повече

Управление на веригата на доставките

Управление на наличности, складове, търговски споразумения, планиране на дистрибуцията и управление на качеството.

Управление на проектите

Осчетоводяване на проекта и фактуриране, контрол на разходите по проекта, разделяне на проекта на подпроекти и интегриране с Microsoft Project.

Научи повече

Снабдяване

Директни и индиректни доставки, заявки, управление на отношенията с доставчиците и портал за самообслужване на доставчиците.

Управление на финансите

Главна счетоводна книга, задължения и вземания, управление на банка, контрол на бюджети и управление на съответствията.

Научи повече

Управление на човешките ресурси

Управление и организация на работната сила, подбор на персонал, управление на развитието, обучението и работата на служителите, портал за самообслужването на служителите и управление на разходите.

Научи повече

Продажби и маркетинг

Автоматизация на продажбите и маркетинга, управление на потенциални клиенти и възможности за продажба, управление на продажби и конектор към Microsoft Dynamics CRM.

Научи повече

Управление на сервиз

Поръчки за сервиз и договори за обслужване, заявки и разпределение на поръчките за сервиз, управление на ремонтите и абонаменти за сервиз.

Ползи

Гъвкавост отговаряща на специфичните бизнес нужди

Системата расте заедно с Вашия бизнес, като дава възможност да добавяте нови потребители, локации и сфери на дейност, и подпомага растежа на компанията.

Подобрено управление на бизнес процесите

Използвайте пълния потенциал на Вашите активи. Правите преглед на резултатите на компанията, презентирате и идентифицирате бизнес възможности.

По-висока продуктивност

Служителите постигат по-високи резултати благодарение на оптимизираните процесите в организацията.

Цени

За цени на Microsoft Dynamics AX
(сега част от бранда Dynamics 365), натиснете бутона.

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ресурси

Научете повече за Microsoft Dynamics AX, като свалите следните материали: