Готови ли сте да повишите клиентската удовлетвореност?

Microsoft Dynamics CRM (вече част от Dynamics 365) обхваща всички аспекти от управлението на взаимоотношенията с клиентите. CRM обединява всички релевантни данни, като предоставя гъвкав инструмент за оптимално обслужване и постигане на високи нива на клиентска удовлетвореност. Със способността си да управлява взаимоотношенията от всякакъв тип (xRM) и да оптимизира най-разнообразните бизнес процеси (BPM), Microsoft Dynamics CRM излиза извън рамките на традиционните CRM решения, като най-пълно и всеобхватно се приспособява към нуждите на съвременната бизнес среда.

Microsoft Dynamics CRM logo

CRM системата за вашата организация

Превърнете взаимоотношенията в приходи

Възползвайте се от многобройните възможности на CRM, за да предоставяте персонализирано отношение, което е ключово при изграждане на взаимоотношения и генериране на приходи.

Продажби

Помага на търговците да бъдат по-продуктивни и фокусирани върху важните неща -сключването на сделки.

Маркетинг

Подсигурява целия маркетингов процес - планиране, изпълнение, последващи действия и анализ на кампаниите.

Обслужване

Печелете доверието и лоялността на потенциалните и настоящите клиенти, като осигурявате индивидуален и проактивен подход към всеки един от тях.

Ползи

По-ефикасно плануване и управляване

Microsoft Dynamics CRM гарантира прозрачност и оптимални решения, базирани на детайлни справки и анализи, интерактивни графики и таблици.

Насочване на потенциалните клиенти

Увеличете броя и качеството на сделките чрез управление на генерираните потенциални клиенти и комуникацията в отдел Продажби.

Измерване на резултати

Имайте пълен поглед над маркетинговите дейности и преценявайте тяхната ефективност на базата на различни KPIs.

Отговаряйте на запитвания

Уверете се, че служителите ви отговарят на всяко запитване и предоставят високо ниво на обслужване с Microsoft Dynamics CRM.

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ресурси

Научете повече за Microsoft Dynamics CRM като свалите следните материали:

Актуално

НОВИНИ
26 април

GDPR решение за Microsoft Dynamics

От 25 май 2018г. влиза в сила GDPR (The General Data Protection Regulation), който се урежда нормативно от Регламент ЕС...

БЛОГ
23 април

Интеграция между ERP и CRM с помощта на Microsoft Dynamics Connector. Мисията...

Нека си представим следната ситуация - търговец в средно голяма компания е на среща с потенциален клиент. Докато текат разговорите,...