Chat with us, powered by LiveChat

Какво е Dynamics Mobile?

Dynamics Mobile предоставя мобилен достъп и работа с данните в ERP решенията Microsoft Dynamics навсякъде и по всяко време, като позволява всички мобилни (Ex Van) търговци, складови служители и други да работят по-бързо и ефектижно, за да осигуряват клиентско обслужване с максимално качество.

Dynamics Mobile logo

Dynamics Mobile Geo Services

Поръчки и продажби

Мобилното приложение осигурява на компаниите възможности за автоматизиране на продажбените активности чрез предоставяне на нови, по-лесни и ефективни начини за изпълнение на ежедневните задачи.

  • Регистриране и печат на оферти, поръчки и фактури
  • Пълен достъп до историята на клиента- информация за продажби, оферти, поръчки, финанси и други
  • Регистриране на нови клиенти и клиентски посещения
  • Изчисляване на комплексни цени и отстъпки, съгласно бизнес логиката, зададената в Microsoft Dynamics.

Ползи

Бърз достъп до бизнес данните

Dynamics Mobile осигурява лесен достъп до данните от Microsoft Dynamics. Така служителите могат веднага да реагират на всички клиентски запитвания.

Адаптивност

Dynamics Mobile позволява персонализиране на интерфейса и бизнес логиката, синхронизация на данните и изготвяне на различни справки и анализи.

Интеграция и автоматизация

Осигурява пълна интеграция между мобилните устройства и корпоративната ERP система. Дава и възможност за ролево-базиран мобилен потребителски опит.

Ролево-базиран модел

Ролево-базираният модел определя функционалностите на софтуерното решение и данните, изпратени до всяко едно от устройствата.

Управление на склад

С Dynamics Mobile складовите работници оптимизират ежедневните си дейности, което им позволява да работят по-бързо и ефективно и с по-малко грешки. Базиран на технологията Mobile Live Data Link, Dynamis Mobile за Склад дава възможност на устройствата да обменят данни не само в офлайн режим на работа, но и дистанционно, в реално време посредством WiFi, 3G, GPRS.

  • Получаване и заскладяване на артикули в реално време, проследяване на наличности и количества
  • Бързо и лесно преместване на стоки от една складова локация в друга, автоматично проследяване на движението в склада и отразяване му в ERP системата
  • Разпределяне на артикулите в складови клетки и зони и автоматична регистрация на местоположението им в ERP решението
  • Бързо изписване на артикулите, разполагайки с данни за точното им местоположение в склада
  • Поддържане автоматизирани процеси при експедиране на артикулите

Dynamics Mobile reports

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Последни новини

НОВИНИ
09 януари

Новото лице на софтуерното ни решение за автомобилния бизнес: DealerBox

С повече от 15 години опит в автомобилната индустрия, Intelligent Systems създаде нова идентичност на своето софтуерно приложение за вносители...

БЛОГ
07 февруари

4 разрешими проблема, с които магазините за хранителните стоки се сблъскват ежедневно

При бързия темп на развитие на търговията с бързооборотни стоки, веригите за хранителни стоки и супермаркетите трябва да се справят...

Следващи стъпки