Накратко

Строителните и проектантски компании знаят, че всеки проект претърпява динамични промени.
От първоначалното управление на оферти до бюджетирането и проследяването на изпълнението на проекта,
огромното количество информация е разпръснато, управлява се трудно и постоянно има нужда от актуализация.
Това довежда до по-ниска ефективност и затруднено контролиране на разходите.

Нашето предложение

Intelligent Systems предлага Dynamics 365 for Construction, специализиран софтуер за строителни и проектантски компании, базиран на ERP системата Dynamics 365. Решението осигурява гъвкави инструменти и методи за управление на проектите в пълния им цикъл: Офериране – Проектиране – Изпълнение – Управление, позволявайки по-ефективно разпределение и организация на време, оборудване, ресурси и служители.

Construction logo

Офериране

Проектиране

Изпълнение

Управление

Офериране

Още от първата стъпка Dynamics 365 for Construction предлага автоматично изчисляване на цената към възложителя, базирайки се на разходните норми и анализи. Решението подлежи на пълна интеграция с Microsoft пакета, което позволява директно импортиране на количествено-стойностната сметка (KCC) от Excel. Dynamics 365 for Construction улеснява и автоматизира процеса на изготвяне на оферта спрямо стандартни или вътрешни норми, помагайки ви да вземате правилни решения още от самото начало на процеса. Не на последно място, във всеки един момент от последващите етапи можете да сравните КСС с реално вложените ресурси.

Проектиране

Независимо дали работите със собствени бригади или подизпълнители, работният бюджет в Dynamics 365 for Construction предлага пълно персонализиране на база вашите нужди. Финансово-счетоводните операции и изчисляването на разходи са напълно автоматизирани. Функционалността за планиране на материалите автоматично да закупите или да прехвърлите материали според количествено-стойностната сметка от склад към обект. Интеграцията с Microsoft Project позволява импортиране на времевия график, а съществува вариант и за изготвяне направо в програмата. С Dynamics 365 for Construction можете да управлявате и отчитате не само труда, но и механизацията в текущ проект.

Изпълнение

Автоматизирането на финансово-счетоводните операции, следенето на показатели по обекти и възможността да се ревизира времевия график и бюджета по всяко едно време ви позволява да бъдете гъвкави във вземането на решения и да управлявате всеки проект по ефективен начин. Допълнително системата позволява качване на данни дистанционно, позволявайки на ръководителите на проекти да актуализират информацията от всеки един обект и в реално време. Управлението на изходящите и входящи парични потоци е улеснено, а проследяването на механизацията, хората и материалите помага да контролирате цялостния процес. Можете да възлагате дейности на подизпълнители спрямо КСС, а в последствие да бъдете актувани от тях или на свой ред да актувате възложителя.
Dynamics 365 for Construction позволява автоматизирано управление и проследяване на всички дейности: управление на договори с възложители и подизпълнители, отчитане на собствени ресурси и бригади или подизпълнители, анализиране на ключови показатели (KPI) и фактуриране. Системата гарантира съответствие с фирмените процедури и инициативи по качество. Интеграцията със счетоводството, доставките, складовото стопанство и човешките ресурси позволяват на компанията да придобие цялостна картина за всеки проект и да увеличи своята производителност.

Управление

Dynamics 365 for Construction ви помага да управлявате своите проекти и след тяхното завършване. Подръжката и реконструкцията са незаменима част от управлението, а с нашето решение лесно можете да следите дали даден обект се нуждае от ремонт, независимо дали става въпрос за гаранционен или не. С Dynamics 365 for Construction можете да проследявате и управлявате отдаването под наем и продажбата на вашите обекти, допълнително увеличавайки рентабилността на вашата компания.

Ползи

По-добър финансов контрол

Проследявайте финансовите си резултати, базирайки се на различни проекти, подпроекти, отдели и други. Улеснете фактурирането на проекти и контролирайте разходите си.

Оптимизирани справки

Получавайте справки за използваните ресурси - материали, труд, механизация и услуги според етапите на работа или конкретни строителни проекти.

Навременно вземане на решения

Получете бърз достъп до важна финансова и счетоводна информация, както и специализирани анализи и доклади, чрез които да вземате по-добри решения.

Подобрено управление на проекти

Автоматизирайте управлението и проследяването на всички дейности от началото до края на проекта. С решението управлявате договорите си с поръчители и подизпълнители.

По-малко от година, след като стартирахме проекта по внедряване, голяма част от очакваните резултати са вече налице. Постижение, немислимо без правилните софтуерни инструменти и точните партньори за това.

Valentin Kanazirev Markan

Валентин Каназирев

Управител, МАРКАН ООД

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Последни новини

НОВИНИ
11 февруари

Интелиджънт Системс постига акредитацията Certified for Microsoft Dynamics

Нашата българска локализация за Microsoft Dynamics 365 Business Central вече е Certified for Microsoft Dynamics, което значи, че решението е...

БЛОГ
30 март

Добри практики и съвети: как предлагаме на клиентите си поддръжка от разстояние

По време на криза е важно компаниите да не се отклоняват твърде много от нормалния си начин на функциониране. При...