Динамичен пазар и нови бизнес модели

Огромната конкуренция в бранша, съчетана с икономическа несигурност, проблемите във веригите за доставки и недостигът на работна ръка в сектора определят нови бизнес модели за строителната индустрия.

В крак с тенденциите и иновациите

Строителните компании са принудени да се дигитализират, за да разширяват бизнес възможностите си, увеличават печалбите и намаляват разходите в дългосрочен план, като подобряват изпълнението на проекти.

Проект от начало
до край

Гъвкавото управление на проекти гарантира ефективното им управление на всеки етап, заедно с проследяването на различните видове договори с инвеститори и подизпълнители.

4Construction е вашето бизнес решение за управление на проекти

specialized-construction-project-scaled

Като предприемач управлявате няколко строителни проекта и трябва да сте наясно с техния статус, парични потоци и крайни срокове.

Приложението 4Construction, разработено от екипа на Intelligent Systems, е специализирано ERP решение, предназначено за средни и големи компании в строителството и управлението на проекти.

Базиран на най-новата версия на Microsoft Dynamics 365, софтуерът обединява всички бизнес операции и предоставя цялостен преглед на проекти, оферти, техника, персонал и ресурси.

4Construction е гъвкаво решение, което ви помага да дефинирате поотделно информация за материални и човешки ресурси, машини, подизпълнители и разходи.

За 4Construction са необходими поне 20 потребители.

Функционалностите на приложението са приложими за: инфраструктура, строителство и продукция.

Решението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Offering

Офериране

Изберете надежден партньор

Направете цялостно предложение на клиента с нашето решение, което ще ви помогне във всяка стъпка от изпълнението на проекта.

Contract_Management

Управление на проект

Проследявайте изпълнението

Съхранявайте документи, свързани със строителния бизнес – договори между строителя и инвеститора, както и с трети страни за услуги и артикули.

https://www.isystems.bg/content/uploads/Project_Execution.svg

Изпълнение на проект

Бъдете иновативни за висока ефективност

Съхранявайте цялата важна информация на една платформа и осигурете подходящ за потребителя интерфейс с удобни за управление инструменти.

https://www.isystems.bg/content/uploads/Procurement.svg

Договаряне

Планирайте инвестиции и управлявайте бюджети

Управлявайте процеса поетапно от идентифициране на нужда от продукт и услуга до договарянето им.

https://www.isystems.bg/content/uploads/Inventory.svg

Наличност на склад

Управлявайте ресурси

Управлявайте и проследявайте в реално време материалите на склад чрез модули за инвентаризация и управление.

Accounting

Счетоводство

Въвеждайте, следете и анализирайте данни

Преглеждайте и управлявайте по всяко време отчети за приходи и разходи, баланс на клиенти и доставчици, начисления.

Ползи

Отличен финансов контрол

Проследявайте финансовите си резултати с помощта на различни проекти, подпроекти, и отдели. Улеснете фактурирането на проекти и контролирайте разходите си.

Оптимална отчетност

Получавайте отчети за използваните ресурси – материали, труд, механизация и услуги по етапи в работния процес или конкретни строителни проекти..

Бързо взимане на решения

Получете бърз достъп до основни финансови и счетоводни данни, както и до специализирани анализи и отчети, за да взимате по-добри решения.

Качествено управление на проекти

Автоматизирайте управлението и проследяването на всички дейности от началото на проекта до неговия край. Управлявате вашите договори с инвеститори и подизпълнители.

„Осъзнахме, че нашите служители са оперативно претоварени, тъй като данните се въвеждат ръчно от всеки отдел в собствено софтуерно приложение. Имахме нужда от автоматизиране на потока от данни в единна унифицирана система, за да оптимизираме използването на нашите ресурси.“
female icon

Ваня Гунева

Финансов мениджър, Pipe System


Помагаме им да трансформират бизнеса си

Logo_PS_RGB_cropped-e1449492127991
Hydrostab_logo
lindner-logo_rgb_72dpi--de_en
logo-gp-new
markan_logo