Съвременният транспорт и спедиция е много повече от качване на товари в камиони,
влакове, корабни контейнери и други начини за превоз, и доставянето им до склад или клиент.
Става въпрос за бързо доставяне на стоки във всяка точка на планетата, в условия на висока конкуренция
и все по-малки маржове диктувани от местни и международни превозвачи. Да познаваш бизнеса в детайли
вече не е достатъчно. Мениджърите се нуждаят от технологии, които да им помагат в условията
на тази тежка среда.

Transport

Транспорт

Logistics

Логистика

Freight forwarding

Спедиция

Shipping agencies

Агентиране

Maritime activities

Морска дейност

Нашето предложение

Специално разработено към ERP системата Dynamics 365 Business Central вертикално приложение за транспорт и спедиция, Dynamics Trans, обхваща всички процеси в компанията с цел постигане на по-добри финансови резултати – управление на автопарка, поддръжка и механизация, различни видове плащания (ГО, лизинг, Каско), сделки и други. Съхраняването на цялата информация в една база данни гарантира точно планиране, бюджетиране, анализ и контрол на транспортния процес.

Вижте видео демонстрация на функционалностите на софтуерното решение за управление на транспортни фирми. За да гледате демонстрация на софтуерното ни решение за управление на логистични фирми, моля, кликнете тук.

Цената на решението има два основни компонента – лицензи и разходи по извършените услуги. Лицензите могат да бъдат купени наведнъж или да се ползват под формата на месечен абонамент. Цената на услугите по внедряването зависи от изискванията на клиента. Решението Dynamics Trans изисква минимум от 10 потребители.

Dynamics Trans вече е в AppSource!

Ползи

 • Управление на различни видове документи, свързани с транспортната дейност на компанията
 • Поддържане на пълна информация за всяка заявка за транспорт или спедиция – товар, товарни и разтоварни пунктове, палети, линейни метри, брой и т.н.
 • Отразяване и на поръчки за превоз на стоки
 • Администриране на курсове и отразяване на пътни листа
 • Оценка на амортизацията на транспортните средства
 • Изграждане на оптимизирани маршрути и графици на база различни фактори
 • Управление на автомобилния парк – типове транспортни средства и детайлни характеристики за тях, управление и отчитане на ремонти, композиции и други.
 • Подобряване на обслужването на клиентите
 • Оптимизиране на транспортните разходи и извършваните операции
 • Управление на финансовия поток и генериране на множество справки – приход и разходи за превозвач, курс, пътни листа, участък от дестинация и други
 • Интеграция с външни и вътрешни приложения
 • Оценка на ефективността на използваните ресурси – маршрут, транспортно средство, дестинация, водач, превозвач и други
 • Възможност за изготвяне на анализи и справки в реално време за вземане на оптимални бизнес решения.

Клиентите за нас

Изключително доволни сме от възможностите на специализираното решение Dynamics Trans, тъй като то ни осигурява стандартизирани и оптимални процеси и поддържа необходимата цялостност на информацията в една платформа, без да има несъответствия и загуби. Благодарение на Dynamics Trans работим по-ефективно, комуникация е подобрена и разполагаме с детайлна статистика и отчетност за вземане на по-добри решения.
Maria Vasileva Bon Marine

Мария Василева

Ръководител проекти, Бон Марин Холдинг


Помагаме им да трансформират бизнеса си

movio lgo
atlas copko
logo
logo_red
bon-marine-logo-c600x450
shega trans-logo
b-braun-logo