Компаниите от сектора на услугите разчитат на софтуерни решения, с които да управляват
всеки аспект от бизнеса – от ефективното управление на взаимоотношенията с клиентите,
подобряване на комуникацията и сътрудничеството сред служителите, до гладкото управление
на проектите – ресурси, часове, подизпълнители, други видове показатели и тяхното
финансово отражение. В случай, че развивате бизнес в някой от секторите, които следват,
трябва да се свържете с нас.

BPO & Consulting

ИТ и консултантски услуги

Architecture & Design

Управление на имоти

HR agencies

HR агенции

Law & Legal advice

Юридически услуги

Healthcare

Здравеопазване и социална дейност

Hospitality, Tourism & Leisure

Туризъм и свободно време

Нашето предложение

Intelligent Systems предлага ERP и CRM системите Microsoft Dynamics 365, които осигуряват множество предимства за компаниите, опериращи в сектора на услугите и им предоставят гъвкав инструмент за бърз растеж и успешно развитие.

Продуктовото ни портфолио включва:

 • Dynamics 365 Project Service Automation – за организации, ръководещи проекти, разпределящи ресурси и следващи строги срокове и бюджети
 • Dynamics 365 Field Service – за компании, предлагащи сервизно обслужване и услуги на място
 • Dynamics 365 Human Resources – за управление на човешки ресурси
 • LS Nav Hospitality– за хотели, ресторанти и други развлекателни бизнеси.

Ползи

 • Интегриране на продажбените, маркетинговите дейности и услугите по поддръжка на клиентите
 • Проследяване на историята на всеки клиент по различни комуникационни канали
 • Мониторинг и анализ на клиентските запитвания с цел увеличаване на кръстосаните и допълнителните продажби (cross-sell/up-sell)
 • По-бърз отговор спрямо промените в клиентското поведение и нужди
 • Лесно управление на проектите – поддържане на пълна история, разпределение и планиране на ресурси и време, бюджет, оценка и анализ
 • леснено добавяне и актуализиране на промени, свързани с регламенти и законови съответствия
 • Прозрачност на цялата информация по проекта и ключовите индикатори за изпълнение, за бързо и акуратно вземане на важни решения
 • Подобряване на банковото обслужване през множество канали като АТМ, кол-центрове, teller системи и други, както и поддържане на непрекъсната връзка с клиентите
 • Улеснена интеграция с външни приложения.

Помагаме им да трансформират бизнеса си

multisport
10-24-Esri
sodexo_en_220x83_2
LSG_LOGO
Linde_small
eventim-logo-scaled
CMJN de base