Chat with us, powered by LiveChat

Компаниите от сектора на услугите разчитат на софтуерни решения, с които да управляват
всеки аспект от бизнеса – от ефективното управление на взаимоотношенията с клиентите,
подобряване на комуникацията и сътрудничеството сред служителите, до гладкото управление
на проектите – ресурси, часове, подизпълнители, други видове показатели и тяхното
финансово отражение. В случай, че развивате бизнес в някой от секторите, които следват,
трябва да се свържете с нас.

Финансови и застрахователни услуги

ИТ и консултантски услуги

Управляване на имоти

Медии и забавления

Туризъм и свободно време

Здравеопазване и социална дейност

Нашето предложение

Intelligent Systems предлага ERP и CRM системите Microsoft Dynamics, които осигуряват множество предимства за компаниите, опериращи в сектора на услугите и им предоставят гъвкав инструмент за бърз растеж и успешно развитие.

Продуктовото ни портфолио включва:

 • Travi@ta – за застрахователни компании и брокери
 • Dynamics Facility – за компании в сферата на управлението на имоти
 • LS Nav Hospitality – за хотели, ресторанти и други
 • NAVleasing – за компании, даващи стоки и услуги под наем

Services

Ползи

 • Интегриране на продажбените, маркетинговите дейности и услугите по поддръжка на клиентите
 • Проследяване на историята на всеки клиент по различни комуникационни канали
 • Мониторинг и анализ на клиентските запитвания с цел увеличаване на кръстосаните и допълнителните продажби (cross-sell/up-sell)
 • По-бърз отговор спрямо промените в клиентското поведение и нужди
 • Лесно управление на проектите – поддържане на пълна история, разпределение и планиране на ресурси и време, бюджет, оценка и анализ
 • Улеснено добавяне и актуализиране на промени, свързани с регламенти и законови съответствия
 • Прозрачност на цялата информация по проекта и ключовите индикатори за изпълнение, за бързо и акуратно вземане на важни решения
 • Подобряване на банковото обслужване през множество канали като АТМ, кол-центрове, teller системи и други, както и поддържане на непрекъсната връзка с клиентите
 • Улеснена интеграция с външни приложения

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ресурси

Научете повече за решенията, които предлагаме като свалите следните материали:

Последни новини

НОВИНИ
09 януари

Новото лице на софтуерното ни решение за автомобилния бизнес: DealerBox

С повече от 15 години опит в автомобилната индустрия, Intelligent Systems създаде нова идентичност на своето софтуерно приложение за вносители...

БЛОГ
07 февруари

4 разрешими проблема, с които магазините за хранителните стоки се сблъскват ежедневно

При бързия темп на развитие на търговията с бързооборотни стоки, веригите за хранителни стоки и супермаркетите трябва да се справят...