Advanced Roadmaps for Jira е решение, което позволява на екипите да следят напредъка си и да създават планове в Jira.

Решението е add-on за Jira, което позволява безпроблемна интеграция между двете. Ето някои от функционалностите му:

  • Лесен за следване стратегически план
  • Планиране за различни сценарии
  • Неограничена йерархия
  • Методи за многократно оценяване