За компанията

Baker Tilly Югоизточна Европа е счетоводна и консултантска фирма и автономен член на Baker Tilly International.  Компанията има 7 офиса в 5 държави (Кипър, Гърция, Румъния, България и Молдова) и 430 служители. Baker Tilly International е един от глобалните лидери в сферата на счетоводството и консултантството, предлагайки този вид услуги и в международна, и в локална среда.

Предизвикателството

Baker Tilly разполагат с данни от множеството си локации и отдели, консолидирани в фирменото ERP решение – SAP Business One. Всичките справки за управителите са се правели под формата на безкрайни таблици в статични PDF файлове; неизбежно, организацията достига момент, в който се налага да преработи статичните справки в интерактивни табла с данни, в които информацията се обновява автоматично. Най-голямото предизвикателство е да се пресъздаде логиката на изработване на справки под формата на таблици в графични и интерактивни анализи, синтезирайки първоначалните данни по по-разбираем за потребителя начин.

Досега имахме единствено статични справки и само няколко човека можеха да експортират и разбират информацията в тях. Основният проблем беше, че при извличането на тази информация ни отнемаше време да обясним на мениджърите и другите служители по какъв начин се отнася тя към тях и какво следва от нея. Имаме пет офиса, във всеки офис извършваме дейност с поне две компании. За да получим консолидирания бюджет за приходи и разходи, трябваше да пуснем справката тип “crystal report” около 15 пъти, като всеки път това отнема по около час, и после да го експортираме във формат PDF за последваща употреба

Сократис Ефстратиу, финансов директор, Baker Tilly Югоизточна Европа.

Решението

Baker Tilly започват да търсят решение на Microsoft, което да отговаря на вече употребявания от тях Office 365 пакет и да позволи на служителите си да използват SharePoint за вътрешна комуникация и Microsoft Teams за споделяне на документи без допълнителни интеграции, разходи и поддръжка от външни доставчици.

Първоначално фирмата използва Power BI Desktop, за да изработва безплатни интерактивни справки. По-нататък преминават на пълната версия, която им позволява да виждат числата в реално време онлайн и да ги изпращат на определени получатели, за да следят своето представяне и да получат насоки за  последващите им действия.

Intelligent Systems предостави на Baker Tilly възможността да използват динамични справки и интерактивни табла с данни, на база на корпоративните данни от ERP решението. С Power BI, Baker Tilly могат лесно и бързо да получат общ поглед над данните на корпоративната група сортирани покомпания, организация, държава или партньор. Начинът, по който данните се представят, е подобрен и това подпомага вземането на стратегически решения. Директорите, мениджърите и партньорите в Baker Tilly идентифицират KPI показатели с лекота, благодарение на данните в Power BI.

“Intelligent Systems се изявиха като изключителни професионалисти.  BI специалистите им внедриха решението в рамките на зададения срок, с разбиране за спецификата на финансовите анализи и нашите бизнес нужди. Страхотно е колко бързо можем да получим информация с Power BI сега. Можем да я анализараме чрез визуализации и графики и да използваме данните в рамките на секунди. Напълно промени начина, по който работим,” казва Сократис Ефстратиу.

Бъдещи планове

Следващата стъпка на Baker Tilly е да се проведат задълбочени обучения, които да помогнат на всички, ползващи решението, да придобият цялостно разбиране  за функционалностите на решението.. На този етап 40 регионални директори имат достъп до интерактивните справки и данни. Когато Power BI стане част от ежедневната им работа, Baker Tilly смята да започне да употребява решението във всички отдели и нива, както и да предлага различни справки на своите клиенти.

Моят съвет към други компании, обмислящи внедряването на софтуер за бизнес интелиджънс (BI) е да не търсят твърде сложно решение на проблема си, а да изберат програма, която лесно се интегрира със системите, който вече използват. При възможност, използвайте приложения от един доставчик,”

– Аристотелис М. Клиту, регионален директор на оперативните дейности в Baker Tilly Югоизточна Европа.

Следващо Case study

Oxford University Press си партнира с Intelligent Systems за оптимизиране на бизнес процесите