Bitbucket е уеб-базирана control repository хостинг услуга, разработена от Atlassian. Bitbucket е решение за git management, което позволява планирането на проекти, колаборирането върху код и употребата му да се случва на едно място.

Bitbucket ви предлага:

  • Създавайте и тествайте качествен софтуер
  • Защитете работния си поток
  • Възползвайте се от интеграции с Jira и Trello