За компанията

Бон Марин Холдинг е една от водещите български компании в областта на морското дело. За обслужването на разнообразните дейности, които протичат в холдинга, са обособени няколко компании. Големият брой фирми, наличието на разнородни бизнес процеси и нуждата от точна информация са едни от причините, които карат ръководството да предприеме стъпка по внедряване на интегрирана система за цялостно управление на бизнеса. Бон Марин Холдинг се доверява на Microsoft Dynamics NAV и Intelligent Systems, които внедряват и доразвиват решението така, че да отговори най-пълно на техните специфични бизнес нужди. Днес, Бон Марин работи по-ефективно и реагира адекватно на всички промени в динамичната бизнес среда.

Ситуацията

Бон Марин е създадена през 1990г. в гр. Варна като компания за корабно агентиране и брокераж. През годините се развива изключително динамично и днес е една от водещите фирми в сферата на морския транспорт в България. Основната дейност на Бон Марин Холдинг е предоставяне на услуги, свързани с морския и сухопътен транспорт, комплексното логистично обслужване на инфраструктурни проекти в България и чужбина, спедиция, линейно и контейнерно агентиране, доставка на резервни части, извършване на ремонт на кораби. Холдингът управлява няколкокорабен флот, разполага със собствена складова база и пристанищен терминал. Централният офис е разположен в град Варна, но има офиси в София, Шумен, Търговище, Белене.

Поради разрастващата се гама на предлаганите продукти и услуги през годините, Бон Марин учредява дъщерни компании, които да организират и управляват специфичните дейности в морското транспортно дело, основните от които са:

 • Бон Марин Корабна агенция – линейно и корабно агентиране, спедиция и др.
 • Бон Марин Лоджистик – комплексно логистично обслужване на инфраструктурни  проекти в България и чужбина, складиране и др.
 • Терминален Оператор – лицензиран митнически агент, предлагащ услуги по внос, транзит, износ, Т2L, банкови гаранции и др.
 • БМ Чарт – управление на кораби, чартиране, търговски дейности, технически услуги и др.

Bon Marine

Управлението на бизнес от такъв мащаб се оказва нелека задача, зависеща от използването на правилните инструменти, които да осигурят ефективно протичане на специфичните бизнес процеси и планиране на дейностите във всички дъщерни компании, както и координация между тях и отделите.

Първоначално Бон Марин изпробва няколко софтуерни продукта, които в последствие се оказват недостатъчни да посрещнат нарастващите бизнес нужди на холдинга. „Работата с различни системи, без връзка помежду им, ни даваше неточна и противоречива информация. Имаше множество грешки и забелязахме, че оперативната работа се е увеличила няколкократно. Възможностите на счетоводната програма се оказаха ограничени – не можеше да се извършва консолидация и да се изготвят справките, от които се нуждаем“, споделя Мария Василева, Ръководител Проект, Бон Марин Холдинг.

Липсата на интеграция между различните софтуерни системи води до получаването на неточни данни и отчети. Изключително времеемка се оказва обработката на документи за осъществяването на една покупка или продажба. Така постепенно възниква нуждата от използване на единна софтуерна система за управление на процесите и специфичните дейности в холдинга.

„Нашата дейност е специфична и действително се нуждаем от цялостна система, която да обедини и оптимизира процесите, както и да осигури подходящи методи за мониторинг на дейностите и отчети, представящи реалната картина на случващото се на всички нива в холдинга.“

Мария Василева
Ръководител Проект, Бон Марин Холдинг

Решението

Ръководството на Бон Марин проучва ERP системите на българския пазар, като крайният избор на бизнес решение е сведен до SAP и Microsoft Dynamics NAV. След подробно разглеждане на продуктите и поставянето им в реални условия, Бон Марин се спира на Microsoft Dynamics NAV, a за компания, която да внедри системата избира Intelligent Systems.

„След внимателна оценка на селектираните системи взехме решение да внедрим Microsoft Dynamics NAV, предвид функционалностите на продукта, възможностите за модификация, срока на внедряване и цената“, казва Мария Василева.

Във всички компании от холдинга са внедрени модулите финанси и счетоводство, продажби, доставки и склад. Процесът по внедряване на Microsoft Dynamics NAV продължава 4 месеца, през които са разработени и допълнителни функционалности, така че да бъдат отразени специфичните процеси на бизнеса. Някои от направените доработки са интеграции както с вътрешната система за проследяване на транспорта и движението на контейнери, така и със системата за управление на човешки ресурси и електронното банкиране; специфично отчитане на приходите и разходите за дейност корабно агентиране, специфичен печат на документи и други.

След спечелен проект по програма за европейско финансиране, дъщерното дружество Бон Марин Агенция реализира проект по внедряване на специализираното допълнение Dynamics Trans в началото на 2013г. Решението е разработено от екипа на Intelligent Systems и предоставя ефективно проследяване на цялата информация по извършваните от Бон Марин сделки. Dynamics Trans e интегриран с Microsoft Dynamics NAV, осигурявайки точни данни в реално време, така че служителите от търговския и счетоводен отдел имат пълна проследимост на детайлите по сделките, моментен статус и резултат от всяка сделка, акуратна статистика и отчетност.

Преди внедряването на Microsoft Dynamics NAV и Dynamics Trans, служителите от двата отдела работeли с няколко програми – MS Word, Excel, Outlook, съхранявайки информацията в различни файлове – текстови, таблични, имейли, на хартиени носители. В този информационен хаос било почти невъзможно да има добра проследимост и организация на сделките, да се поддържа ефективна комуникация и да се вземат навременни решения.

Dynamics Trans трансформира изцяло работния процес и резултатът е повече от желан. Използвайки специализираното решение, екипът управлява заявките и поръчките за продажби, изпълнението на курсовете и взаимоотношенията с клиенти и партньори (CRM). Dynamics Trans поддържа детайлна информация за заявките за транспорт – товари, товарни и разтоварни пунктове, палети и други; курсове – маршрути, автомобили, шофьори, гориво, пътни листа, следене на разходи, приходи и рентабилност на курс и т.н.

Благодарение на спечеленото финансиране по европейска програма, в Бон Марин Агенция е въведена и допълнителна функционалност за проследяване на корабното агентиране. Решението подобрява и отчетността на компаниите, осъществявайки връзка със счетоводния модул на ERP системата. По този начин ръководството разполага със специфични отчети и справки за дейност на холдинга.

„Изключително доволни сме от възможностите на специализираното решение Dynamics Trans, тъй като то ни осигурява стандартизирани и оптимални процеси и поддържа необходимата цялостност на информацията в една платформа, без да има несъответствия и загуби. Благодарение на Dynamics Trans ние работим по-ефективно, комуникация е подобрена и разполагаме с детайлна статистика и отчетност за вземане на по-добри решения“, каза г-жа Василева.

„Реализирането на проект в голям холдинг, какъвто е Бон Марин, винаги е свързано с много предизвикателства. Макар и някои от фирмите да имат сходна дейност, всяка има свои специфики, които трябва правилно да бъдат отразени в системата. Направихме различни доработки, които оптимизираха процесите и предоставят на служителите и ръководството бърз и улеснен достъп до информацията, от която се нуждаят. Радваме се, че успяхме да преизпълним плана, тъй като работа със системата стартираха повече компании, от колкото бяха предварително планувани“, каза Христо Филипов, Ръководител Проект, Intelligent Systems.

Ползи

След внедряването на интегрираната система Microsoft Dynamics NAV и направените доработки, Бон Марин Холдинг преодолява голяма част от основните си затруднения. Някои от най-важните ползи за дейността на холдинга са:

 • Eдинен сметкоплан
 • Автоматизирана и стандартизирана документообработка
 • Намалени оперативни разходи чрез стандартизирани и оптимизирани бизнес процеси
 • Автоматизация на информационните потоци
 • Улеснена комуникация между служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори на холдинга
 • Консолидирани отчети
 • Гъвкави средства за изготвяне на справки и анализи
 • Интеграция на ERP системата с вътрешни и външни приложения

Изключително доволни сме от възможностите на специализираното решение Dynamics Trans, тъй като то ни осигурява стандартизирани и оптимални процеси и поддържа необходимата цялостност на информацията в една платформа, без да има несъответствия и загуби. Благодарение на Dynamics Trans ние работим по-ефективно, комуникация е подобрена и разполагаме с детайлна статистика и отчетност за вземане на по-добри решения.“

Mария Василева

Mария Василева

Ръководител проект, Бон Марин Холдинг

ESRI увеличава продуктивността с Microsoft Dynamics CRM
Следващо Case study

ESRI увеличава продуктивността с Microsoft Dynamics CRM