Confluence е инструмент, който спомага за сработването на различните екипи във вашата компания. Чрез него създавате и организирате работните процеси на единна платформа. Confluence покрива всички аспекти от бизнеса ви – от маркетинг и човешки ресурси до поддръжка и развитие на проектите.

Ето какво още можете да правите с Confluence:

  • Да организирате всичко на едно място;
  • Да поддържате хоризонтална йерархия и благоприятна среда за взимане на решения;
  • Да го свързвате и интегрирате към други инструменти, които използвате, като Jira, Trello, Slack, Microsoft Office, Dropbox и др.

Разгледайте брошурата за повече информация.

Resources