Вертикалното решение Dynamics 365 for Pharma е създадено специално за фармацевтични компании и спазва регулации като действащите разпоредби за добра производствена практика (GMP), изискванията на FDA и други.

Решението е базирано на Microsoft Dynamics 365 ERP (приложенията Finance и Supply Chain Management) и помага на производителите на фармацевтичните продукти да планират и контролират закупуването, производството, инвентара, дистрибуцията, фактурирането, счетоводството и други. Функционалностите му включват:

  • Снабдяване (Procurement)
  • Инвентар (управлението на склада)
  • Продукция
  • Управление и контрол на качеството
  • Продажби
  • Планиране на материалите и капацитета
  • Поддръжка на съоръжения
  • Счетоводство и бюджет

Научете повече от брошурата.

Resources