Construction for Dynamics 365 е специализирано софтуерно решение, базирано на ERP системата Dynamics 365, създадено за нуждите на компаниите от строителния бранш. Приложението осигурява гъвкав инструмент за управление на проекти, ефективно организиране и разпределение на време, оборудване, материали и служители.

Construction for Dynamics 365 повишава рентабилността на компаниите, допринася за оптимизиране на процесите и интегриране на информацията от всички корпоративни звена.

Resources