4Construction е специализирано софтуерно решение за управление на бизнес проекти, разработено от екипа на Intelligent Systems на облачна платформа с най-новата версия на Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, предназначена за средни и големи компании в секторите на строителството и управлението на проекти.

4Construction е гъвкаво решение, с което дефинирате отделно информация за материални и човешки ресурси, машини, подизпълнители и разходи.

Приложението изисква минимум 20 потребители и предоставя функционалности, свързани с инфраструктура, строителство и производство.

Resources