Dynamics Mobile Merchandise е мобилно приложение, даващо възможността на компаниите лесно да събират информация за техните клиенти, продукти и конкуренти, под формата на въпросници. Решението е подходящо за бизнеси, занимаващи се с ритейл, търговия на едро и други.

Подобрете мърчандайзинг дейностите си с едно приложение

С Dynamics Mobile Merchandise компанията ви лесно може да опрости процеси като планиране, запазване на информация и анализ на представянето.

  • Работете в офлайн режим
  • Следете местоположението на потребителите
  • Създавайте въпросници с различни типове въпроси (с многовариантен избор, само текст, и т.н.)
  • Създавайте и назначавайте маршрути за всеки мобилен потребител

Моля, прочетете брошурата, за да научите повече за възможностите на приложението.

Resources