Мобилното приложение Dynamics Mobile Van-Sales бе създадено, за да помага на компаниите, работещи с ERP системите Dynamics 365 и Dynamics 365 Business Central, в изпълнението на дейностите свързани с доставки и екс-ван търговия.

Dynamics Mobile Van-Sales осигурява на фирмите възможности за автоматизиране на продажбените активности чрез предоставяне на нови, по-лесни и ефективни начини за изпълнение на ежедневните задачи.

  • Регистриране и печат на оферти, поръчки и фактури
  • Пълен достъп до историята на клиента – информация за продажби, оферти, поръчки, финанси и други
  • Регистриране на нови клиенти и клиентски посещения
  • Изчисляване на комплексни цени и отстъпки съгласно зададената в Microsoft Dynamics бизнес логика

Моля, свалете брошурата, за да научите още за функционалностите на приложението.

Resources