Dynamics Mobile Warehouse е мобилно приложение към ERP системите Dynamics 365 и Dynamics 365 Business Central, помагащо на компаниите да подобрят процесите си, свързани с управление на склад и наличности. Решението е изключително полезно за фирми, извършващи дейност в сфери като дистрибуция, търговия на едро, производство и други.

Управление на склад

С Dynamics Mobile складовите работници оптимизират ежедневните си дейности, което им позволява да работят по-бързо, по-ефективно и с по-малко грешки. Базиран на технологията Mobile Live Data Link, Dynamics Mobile за Склад дава възможност на устройствата да обменят данни не само в офлайн режим на работа, но и дистанционно, в реално време посредством WiFi, 3G, GPRS.

  • Получаване и заскладяване на артикули в реално време, проследяване на наличности и количества
  • Бързо и лесно преместване на стоки от една складова локация в друга, автоматично проследяване на движението в склада и отразяване в ERP системата
  • Разпределяне на артикулите в складови клетки и зони и автоматична регистрация на местоположението им в ERP решението
  • Бързо изписване на артикулите, разполагайки с данни за точното им местоположение в склада
  • Поддържане автоматизирани процеси при експедиране на артикулите

Моля, прочетете брошурата, за да научите повече за функционалностите на приложението.

За достъп до материала, попълнете формата:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.