Dynamics Trans е разработен върху ERP системата Dynamics 365 Business Central и обхваща цялостната дейност и всички бизнес процеси в компании, занимаващи се с транспортна дейност и спедиция. Dynamics Trans използва единна база за анализ, планиране и бюджетиране на финансите. Някои от функционалностите, които предоставя бизнес решението, са:

  • управление и поддръжка на автомобилния парк и механизацията
  • управление на пътните такси и тарифи
  • управление на оферти и поръчки
  • планиране на маршрутите
  • проследяване на разхода на гориво
  • бизнес справки
  • интеграция с външни системи.

Специализираният софтуер обхваща две основни направления: управление на транспортни фирми (което е представено във видео демонстрацията) и управление на спедиторски фирми.

Попълнете формата, за да прочетете брошурата на специализираното бизнес решение, или се свържете с нашите експерти.

 

 

За достъп до материала, попълнете формата:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.