Тъй като голяма част от продажбите вече се случват онлайн, за ритейл компаниите е важно да бъдат в час с тенденцията и да се адаптират към нея. Давайки възможност на клиентите си да пазаруват онлайн, те остават все така конкурентноспособни.

Прочетете брошурата ни, за да научите повече за платформата за онлайн търговия, която предлагаме, как тя е интегрирана с ERP система и как можем да ви помогнем да я развиете допълнително.

Resources