Сподели:

Екселпак България ООД е специализирана в производството и търговията на опаковки, суровини и добавки за хранително-вкусовата промишленост, както и печат на етикети върху BOPP – фолио, алуминиево фолио, полиамидни и полиетиленови материали и други. През годините компанията се превръща в един от водещите производители на опаковки в България. Сред основните клиенти на Екселпак България са големи и средни месопреработвателни предприятия и други компании от хранителната индустрия в страната, както и чуждестранни клиенти от и извън Европейския съюз.

Фирмата разполага със собствена производствена база, централен склад и офис. През годините предприятието се развива доста динамично, предлагайки богато портфолио опаковки, етикети, обвивки, както и суровини за нуждите на хранителната, месо- и млекопреработвателната, дървообработваемата и други индустрии. Екселпак България ООД инвестира средства в разширяването на производствената база, за да предложи първокачествени продукти, съобразени с последните нужди на своите клиенти. За да задоволи високите им изисквания и да повиши бързината на обслужване, фирмата изгражда и търговски обекти и складови бази в градовете София и Добрич.

Разрастването на бизнеса и увеличаването броя на клиентите е съпроводено с усложняване на протичащите в предприятието процеси. Използваните за нуждите на различните отдели софтуерни програми се оказват недостатъчни да посрещнат новите бизнес потребности на Екселпак.

Сред основните проблеми, които компанията забелязва, са липсата на интеграция между различните софтуери, наличието на множество грешки и дублирана информация, невъзможност за достъп до корпоративните данни в реално време, затруднения при отчитане на производството – произведени продукти, вложени суровини и материали, трудности при съпоставянето на информацията в отдел Счетоводство и Склад и др. С времето, ръководството на Екселпак България ООД осъзнава необходимостта от правилно отразяване на всички бизнес процеси в единна система, както и достъп до актуални данни навсякъде и по всяко време.

Екселпак стартира проучване на ERP решенията у нас още през 2010г., провеждайки множество срещи с различни системни интегратори от страната. Сред основните изисквания, които ръководството поставя, са поддържане на ефективни и автоматизирани процеси; функционалности, които да покрият специфичните нужди на производството; изграждане на обща инфраструктура и подобрена комуникация между отделите; оптимална цена на софтуерната система и услугите по внедряване; висока експертиза на доставчика и др.

В началото на 2012г., ръководството на Екселпак подписва договор за внедряване на ЕRP система Microsoft Dynamics, а за изпълнител е избрана компанията Intelligent Systems.

excellpack

Проектът по внедряване протича изключително бързо и гладко, като продължава по-малко от 3 месеца. За това време в предприятието са внедрени модулите Производство, Продажби и Вземания, Доставки и Склад, Финанси и Счетоводство. Intelligent Systems разработва и няколко допълнителни функционалности, отразяващи специфичните процеси при управление на производствените и складовите операции.

От Април 2012г., всички отдели в Екселпак работят с интегрираната система Microsoft Dynamics. Само няколко месеца след приключване на проекта, Екселпак България ООД вече реално усеща ползите от използването на ERP системата. Компанията разполага с единно софтуерно решение и обща база данни, която обединява и оптимизира всички бизнес процеси и осигурява на мениджмънта необходимата отчетна информация, на база която се изготвят детайлни анализи и се вземат оптимални решения за бъдещето развитие на бизнеса.

Благодарение на специално разработената от Intelligent Systems функционалност – График на производството, ръководителите следят и планират производствения процес много по-ефективно. На база тази информация, служителите в производствения отдел получават навременни данни за планираните производствени поръчки – материали, срокове, спецификации на продукта и т.н.. Microsoft Dynamics способства за цялостното оптимизиране на производствените операции и процеси, както и проследяване и отчитане на извършените дейности.

С увереност можем да кажем, че сме доволни от направения избор за внедряване на система Microsoft Dynamics в структурите на Eкселпак България ООД, доверявайки се на опита и експертизата на специалистите от Intelligent Systems. С тази важна крачка, ние си осигурихме редица подобрения – оптимизирани процеси, повишена производителност на екипа и детайлизирана отчетност в реално време...

Мая Стойкова

Мая Стойкова

Управител, Екселпак България ООД

Baker Tilly Югоизточна Европа взема решения, базирани на точни данни, с Power BI
Следващо Case study

Baker Tilly Югоизточна Европа взема решения, базирани на точни данни, с Power BI