За да бъдат конкурентни и устойчиви, днешните бизнеси трябва бързо да се адаптират към обстоятелствата, и то по още по-ефективен начин.

Дигиталните технологии променят начина, по който хората живеят и общуват, следователно се променя и начина, по който бизнесите биват управлявани. Дигиталната трансформация е модерен термин, свързан с процеса на променящата се бизнес обстановка, предизвикан от технология и клиентските желания.

Дигиталната трансформация е базирана на облачни услуги, тъй като те предлагат безкраен капацитет и IT ресурси, които улесняват потребители в приемането на иновации, за да бъдат обединени бизнес процесите и да подобри колаборациите.

С тази е-книга ще навлезем по-дълбоко в материята – например какво е облакът, колко сигурен е той, и как облакът на  Intelligent Systems може да бъде полезен на вашата фирма.

Свали ресурса