Ситуацията

С почти 15 години опит, днес ESRI Bulgaria е лидер в географските информационни системи (ГИС) и пространствения анализ на Централно и Източно Европейския пазар. ESRI помага на правителства, компании и физически лица да разберат специализирани ГИС софтуерни решения, които създават и анализират географски данни, включително карти и образи.

През годините ESRI се развива динамично, а гамата им продукти и услуги значително нараства. Растенето им довежда до нови информационни потоци и клиентски датабази. Както всяка монета има две страни, така и разрастването води до усложнение на бизнес процесите в ESRI, приложението на датабазите и акуратното им управление се превръща в затруднение.

От установяването си, компанията разчита на различни софтуер приложения, като например вътрешно разбработена система,  Microsoft Excel таблици и други инструменти, с които да подобрят бизнес процесите си. След като обхвата на дейностите им се разширява, първоначалната ефикасност на тези инструменти се изчерпва. Управлението се притеснява как ще се отрази това на клиентските лоялност и представи за качеството на предлаганите продукти и услуги.

Някои от по-големите предизвикателства, пред които се изправя ESRI, са липсата на интеграция с Microsoft Outlook и невъзможността да се проследяват данни за клиенти и да се оценява надлежно тяхното поведение и покупки, тъй като Excel изисква твърде много ръчно въвеждане и боравене. Още повече, нямало централизирана система за отчитане, тъй като информацията била разхвърляна в различните софтуерни приложение. Затова и се получил проблем с данни и дублиране.

Решението

“Осъзнахме, че имаме нужда от бърза промяна в начина, по който правим нещата – бизнес и операционните ни процеси отнемаха твърде много време и усилия, а нямаше да направим компромис с бързината на доставката и клиентската лоялност. Имахме нужда от бърза промяна. Затова беше взето решението да ползваме CRM система ”, каза Миглена Кузманова, Мениджър проекти в ESRI България.

Не след дълго ESRI България решава да работи с един от лидерите на пазара – Intelligent Systems. Проектът с всички релевантни модули – маркетинг, продажби, обслужване на клиенти – е завършен за само два месеца. Благодарение на богатия си опит и лесното за промяна решение,  Intelligent Systems използва различни приложения за анализ на инфорация и инструменти за визуализация за по-добро отчитане. За да улесни проследяването на поведението и покупките на клиентите, Intelligent използва друг полезен add-on под формата на персонализирано приложение, което обогатява вече присъстващите функционалности.

Ползите

Предимствата на системата засилват позиционирането на ESRI на пазара и подобряват клиентските представи за тях. Новото решение позволява на ESRI да придобие мигновен 360-градусов поглед над всеки клиент по всяко време, за да подобри обслужването му.

Основните ползи за компанията след въвеждането на Dynamics CRM са:

  • По-лесен достъп до релевантна дата
  • Подобрено обслужване на клиенти чрез точна информация без грешки
  • Пълен изглед над клиентската история, сметки, продукти и услуги, които подобряват стратегическото проследяване
  • Прозрачност и автоматизирани процеси на продажба с подобрена печалба
  • Подобрена координация между отделите благодарение на унифицираната датабаза и централизирани операции
  • Минимизирано време за създаване на оферти чрез автоматично създаване в системата
  • Увеличен пазарен дял и поддържане на съществуващата база клиенти

ESRI България бързо започват да се възползват от възвръщаемостта на инвестицията в Microsoft Dynamics CRM; подобрена продуктивност, намалено административно време, по-ефективен поток на информация между продавачи и по-големи продажби чрез новото оптимизирано обслужване на клиенти.

Радваме се, че можем да препоръчаме Dynamics CRM и Intelligent Systems на всяка компания, която планира да използва CRM система. Те са надежден и отговорен партньор.

Миглена Кузманова

Миглена Кузманова

Ръководител проекти ESRI България

Майстор Цветко – висока ефективност, оптимизирани процеси и подобрена отчетност с Microsoft Dynamics NAV
Следващо Case study

Майстор Цветко – висока ефективност, оптимизирани процеси и подобрена отчетност с Microsoft Dynamics NAV