Food & Beverage for Dynamics 365 е иновативно и гъвкаво софтуерно решение, създадено за да отговори на специфичните изисквания на компаниите от хранително-вкусовия сектор: млеко- и месопреработвателни предприятия, производители на хлебни и тестени изделия, фирми за производство и търговия със захарни продукти, консерви, алкохолни и безалкохолни напитки и друга продукция.

Food & Beverage for Dynamics 365 надгражда ERP система Microsoft Dynamics, покривайки специфичните за компаниите от бранша процеси – управление на суровини, материали, права и обратна проследимост на партиди и всички други аспекти от производствената дейност, планиране и контрол на продукцията в склада, ефективно управление на логистиката и продажбените дейности. Благодарение на своите богати функционалности, решението подобрява цялостното представяне на компанията, повишава производителността на служителите и осигурява бърз и сигурен достъп до важни справки и анализи.

Food & Beverage for Dynamics 365 предлага на фирмите от сектора неограничени възможности за растеж и успешно развитие на всеки един аспект от тяхната дейност – оптимизирано производство, рационално управление на склада, eфективна дистрибуция, по-високи продажби, бързи и акуратни решения на всяко ниво в организацията.

Resources