IS Grocery е софтуерно приложение, създадено да подпомага бизнес процесите в търговията на дребно с хранителни стоки. Разработен на базата на ERP системата Dynamics 365 Business Central и допълнението LS Central, IS Grocery доразвива техните функционалности, с цел да подобри изпълнението на ежедневните операции в магазините за хранителни стоки, като дава  възможност на служителите да работят по-бързо и с по-малко грешки.

Приложението обединява нашите познания и практически опит в търговията на дребно с хранителни стоки. IS Grocery Ви дава инструмента, чрез който ефикасно да се справяте с всички ежедневни предизвикателства във Вашия магазин:

  • Проследявайте наличностите в склада и по рафтовете и планирайте ефективно поръчките си.
  • Оптимизирайте асортимента.
  • Използвайте ефективно възможностите за планиране.
  • Намалете кражбите.
  • Бързо и лесно планирайте разпродажби, кампании, промоции и повишете ангажираността на Вашите клиенти.
  • Дайте на мениджърите си нужните им данни, за да могат уверено да взимат ключови бизнес решения.
  • Задръжте настоящите и привличайте нови клиенти, поддържайки високи нива на клиентска удовлетвореност.

Научете повече за фунционалностите на IS Grocery, като свалите брошурата на решението.

Resources