Jira Align е Enterprise Agile Planning платформа, която свързва екипите, работещи по продуктовото, програмното и портфолио управлението на вашите проекти.

С Jira Align вие можете:

  • Да получите видимост в реално време
  • Да уеднаквите стратегията на всеки екип
  • Да оптимизирате за клиентска стойност