Jira Core е софтуер за управление на бизнеса, който ви помага да управлявате вашите екипи, да измервате ефективността им и да колаборирате. Решението обхваща дейностите във всички отдели на вашата компания, от юридическия и финансовия до човешки ресурси и маркетинг.

С Jira Core вие можете:

  • Управлявате проекти и задачи с лесни за следване работни потоци
  • Имате поглед над детайлите с различни статуси, коментари и прикачени файлове за всеки проект
  • Измервате ефективността чрез бързи справки, персонализирани табла или готови за употреба отчети