Jira Service Desk е решение за управление на IT услугите, което позволява на вашия екип да си сътрудничи и да предоставя бърза и гъвкава IT поддръжка. Решението е ITIL-ready и позволява да адаптирате процесите си за управление на услугите към начина, по който вашата компания функционира. Ето какво друго може да предложи Jira Service Desk:

  • Съберете различните си екипи в обща платформа
  • Възползвайте се от интеграция с Jira Software, Opsgenie и други
  • Разширете услугите си с повече от 1000 доверени приложения от Atlassian Marketplace

Свали ресурса