LS Insight е облачно-базиран инструмент за бизнес анализи, базиран на Microsoft Power BI. Софтуерното приложение е направено конкретно за ритейл бизнеса и предлага сложни анализи, които дават възможност за по-добро взимане на решение и по-добра работа в магазините.

Моля, разгледайте брошурата, за да научите повече за LS Insight.

Resources