LS Central Hospitality е интегрирана софтуерна система за компании, развиващи дейност в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Решението помага на служителите да изпълняват задълженията си много по-бързо и професионално, а мениджърите – да намират нови начини за оптимизиране на разходите и повишаване на качеството на услугите. Базирано на ERP системата Microsoft Dynamics, LS Central Hospitality управлява всички процеси – от ПОС активностите до операциите в централния офис; от изготвянето на менюто и рецептите до проследяването на статуса на поръчките и тяхното изпълнение.

LSCentral Hospitality се използва в редица международни организации, развиващи дейност в различни направления на ХоРеКа сферата:

  • Хотели
  • Ресторанти
  • Барове, сладкарници и кафенета
  • Заведения за бързо хранене (вкл. take-away и drive-thru)
  • Бюфети
  • Доставка на адрес
  • Кетъринг компании

Resources