Сподели:

Лалов и Вачев ЕООД е компанията, която произвежда и предлага на българския пазар месни продукти и деликатеси с марката „Майстор Цветко“. Фирмата има изградена модерна производствена база в град Враца, като разполага с представителства и складове в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други, а търговската дейност се извършва от голям брой мобилни търговци, опериращи на територията на цялата страна.

Създадена преди повече от 15 години, днес Лалов и Вачев ЕООД е едно от най-бързо развиващите се месопреработвателни предприятия в страната. За управлението на отделните структурни единици и протичащите разнообразни бизнес процеси, през годините в “Майстор Цветко” се използват различни софтуерни продукти. С времето обаче те се оказват недостатъчни, за да отговорят на нарасналите нужди на предприятието. Някои от основните проблеми на компанията по това време са затрудненото планиране на производството, липсата на интегрираност на продажбите и ограничените възможности за справки и анализи по различни ключови индикатори.

„Между възможностите на софтуерните продукти, обслужващи производството, складовото стопанство и продажбите и нашите нарастващи изисквания се получаваше все по-голямо разминаване. Осъзнахме, че за да продължим успешното развитие на компанията, да разгънем пълния потенциал на бизнеса и служителите ни и да продължим да поддържаме високото качество на продукцията, се нуждаем от единна софтуерна система за управление на бизнеса.“

Йордан Вачев
Управител на Лалов и Вачев ЕООД

Динамичното развитие, големият обем информация и затруднения достъп до данни и тяхната обработка, както и липсата на интеграция между отделните софтуерни продукти, са едни от основните причини, които карат ръководството да насочи своето внимание към модерните интегрирани решения за управление на бизнеса.

В края на 2010 г. екипът на Лалов и Вачев ЕООД избира най-популярната ERP система у нас – Microsoft Dynamics NAV. За свой партньор при реализирането на проекта Лалов и Вачев ЕООД избират Intelligent Systems.

За по-малко от пет месеца в Лалов и Вачев ЕООД са имплементирани модулите Производство, Финанси и Счетоводство, Доставки и Склад, Продажби, които осигуряват на служителите единна информация в реално време за случващото се във всяка бизнес единица. За да отговорят на специфичните нужди на фирмата, специалистите от Intelligent Systems внедряват и допълнителна функционалност, предназначена за компаниите от хранително-вкусовата индустрия – NAVfood. Благодарение на NAVfood са автоматизирани и улеснени процесите по поръчки за разпад, следене на партиди, отразяване на преки и непреки разходи и т.н.

lalov i vachev

За подобряване на комуникацията с търговските обекти в процеса на обработка на заявки е направена интеграция на ERP системата със софтуерната програма за обмен на документи EDI. Работата на мобилните търговци в „Майстор Цветко“, както и дейностите на складовите служители са оптимизирани от внедреното мобилно приложение към системата Microsoft Dynamics NAV – Dynamics Mobile. Чрез NAVmobile и мобилни устройства, служителите имат непрекъснат и сигурен достъп до централната база данни. Мобилните търговци имат възможност да извършват поръчки в реално време, докато складовите служители работят много по-ефективно и с по-малко грешки.

ече усещаме редица подобрения в дейността на компанията - оптимизиран е информационният поток между отделните фирмени звена и е повишена производителността на служителите ни. Не на последно място - менидърският екип разполага с подобрена и навременна отчетност – основа за вземане на успешни управленски решения.

Йордан Вачев

Йордан Вачев

Управител на Лалов и Вачев ЕООД

SPORT DEPOT усъвършенства бизнес процесите и обслужването на клиенти с  Microsoft Dynamics и LS Retail
Следващо Case study

SPORT DEPOT усъвършенства бизнес процесите и обслужването на клиенти с Microsoft Dynamics и LS Retail