За компанията

МЕГАТРОН ЕАД е пазарен лидер във вноса, продажбата и поддръжката на висококачествена земеделска, строителна, горска и градинска техника. Компанията работи с международни производителикато John Deere, Bobcat и KUHN, и има 11представителства на територията на България, които обслужват мрежа от клиенти, сред които ферми и земеделски стопанства. За да подобри проследяването на своята разнообразна база от клиенти и възможностите за отчетност, както и да посрещне нуждите на купувачите и да увеличи удовлетвореността на потребителите от следпродажбените услуги, които предлага, компанията интегрира Dynamics 365 Sales и Customer Service със своята съществуваща ERP система, като по този начин спестява време и оптимизира бизнес процесите си.

Предизвикателството

В миналото служителите от отдел „Продажби“ на Мегатрон използват принтирани документи и имейли, за да проследяват дейността си, което води до непълна представа за пазара и потребителите. „Усещахме, че пропускаме много възможности за взаимодействие с клиентите и не контактувахме с тях толкова често, колкото би трябвало“, споделя Ерез Шахам, директор „Развитие на дилърската мрежа“. „За да повишим ангажираността на клиентите и да подобрим следпродажбеното обслужване, ни беше необходима ясна представа за пазара, която да ни позволи да преследваме целите си за растеж. Също така имахме нужда да дадем възможност на нашите консултанти от отдел „Продажби“ да проследяват всеки лийд и потенциален клиент, независимо от това, къде се намират“, допълва той.

През 2019г. Мегатрон се обръща към дългогодишния си Microsoft партньор, Intelligent Systems, за да интегрира облачно-базирана CRM система с вече съществуващата ERP система.

Решението

Използването на Dynamics 365 предоставя централизиран и удобен начален панел, подробни и готови за използване възможности за отчетност, както и онлайн и офлайн достъп до данните. „Видимостта, която получихме за пазара и неговата вътрешна динамика, беше истинско откритие за нас. Можем директно да експортираме данните и да ги споделим с международните лидери, с които работим“, обяснява г-н Шахам. „Освен това имаме необходимата гъвкавост да премахваме или закупуваме допълнителни лицензи, което ни позволява да контролираме разходите си в зависимост от нуждите ни, дори когато те се променят“, продължава той. Вече 70% от продавач-консултантите на Мегатрон използват Dynamics 365 Sales, за да проследяват, записват и управляват дейността си, а останалите от екипа ще започнат да използват софтуера до края на тази година. В сравнение с миналата година, приходите от продажбите са се увеличили с 11%, а потенциалните клиенти за един продавач-консултант са се утроили през последните шест месеца.

„Преди клиентите ни се свързваха директно с мениджърите или дори с техниците, за да разрешат проблема си“, споделя г-н Шахам. „Сега всички обаждания биват прехвърляни към представители от отдел „Обслужване на клиенти“ с помощта на външно приложение, интегрирано с Dynamics 365 Customer Service. Служителите могат да видят името на човека, който се обажда, да проучат проблема и да възложат случая на най-подходящия служител в точната локация“, обяснява той. Веригата за вземане на решения е подобрена и съответно – удовлетвореността на клиентите е по-голяма, като времето за разрешаване на даден проблем е сведено до по-малко от час, а 90% от всички запитвания се разрешават в рамките на един ден. Мегатрон планира да разшири възможностите на отдела за „Обслужване на клиенти“ в следващите месеци с помощта на Dynamics 365.

„Това е фокусът на софтуерното решение и аспектът, чрез който се надяваме да окажем сериозно въздействие на пазара,като предоставяме възможности на екипите ни за обслужване на клиенти да повишават удовлетвореността на клиентите си,“

– Ерез Шахам, директор „Развитие на дилърската мрежа“
Бон Марин Холдинг пое в нова посока с Microsoft Dynamics NAV и Dynamics Trans
Следващо Case study

Бон Марин Холдинг пое в нова посока с Microsoft Dynamics NAV и Dynamics Trans