Какво представлява Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations?

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations е ERP приложение за предприятия, което позволява на служителите да взимат бързи и правилни решения, благодарение на удобния потребителски интерфейс и лесния достъп до ключова информация в реално време. Решението е облачно базирано и дава възможност на служителите да работят от различни локации по всяко време, да се фокусират върху иновации, да са по-гъвкави и конкурентноспособни.

Ако искате да се запознаете с функционалностите на Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, насрочете час за демонстрация.

Какви са плюсовете на Microsoft Dynamics for Finance and Operations?

Решението разполага с функционалности, които ви позволяват да подобрите финансовите си резултати, като по-добри справки, инструменти за бизнес анализи, с които да подобрите печалбите си, и съответствие с местното законодателство.

Някои от производствените инструменти, които ще ви позволят да сте по-гъвкава и ефективна компания, са оптимизирането на планирането на продукцията, създаването на графици, операционни дейности и управление на разходите. Допълнително, Dynamics 365 for Finance and Operations позволява да подобрите логистиката чрез единна функционалност за склад и управление на наличностите.

Dynamics 365 for Finance and Operations е лесно за употреба и промяна приложение, което винаги можете да свържете с други приложения и услуги, които вече ползвате.

Ключови функционалности:

 • Максимизирайте печалбите

  Създайте растеж в приходите с централизирано решение за финансово управление, което предлага солидни инструменти за финансови анализи в реално време.

 • Оптимизирайте продуктивността на служителите си

  Предоставете възможност на служителите си да работят с решение, което им предлага интелигентно автоматизиране, подреждане на приоритетите и интеграция с приложенията от пакета Office 365 за пълна ефективност.

 • Позволете на бизнеса си да се разгърне

  Активирайте непрекъснат растеж на бизнеса ви с възможностите за растеж, които могат да бъдат коригирани според променящи се изисквания и законодателства, и максимизирайте съществуващите инвестиции.

 • Подобрете дейностите си

  Оптимизирайте производствените параметри за всяка фамилия продукти.

  *Материалът е на английски език

 • Създайте процеси по производството

  Оптимизирайте различните видове производство по веригата на доставките с цялостно решение.

 • Модернизирайте бизнес логистиката си

  Намалете цените чрез синхронизирането на логистиката на различните локации, складове и видове транспорт.

 • Предлагайте навременен отговор на клиентите

  Предложете бърз отговор на клиентското търсене чрез автоматизирана координация на процесите.

 • Aдаптирайте се бързо

  Адаптирайте приложението към своите нужди с визуална редакция и инструменти, които позволяват лесно изграждане и употреба на уеб и мобилни приложения, без да се налага да напишете и ред код.

Resources