За да бъдат конкурентноспособни, производителите днес трябва да се адаптират бързо към постоянно променящата се среда, да се стремят към все по-добро качество на продуктите си и да са безупречни към взискателните клиенти. Това могат да постигнат като усъвършенстват бизнес процесите си до степен, в която да имат възможност да се фокусират върху иновации.

Microsoft Dynamics 365 е облачно-базирана ERP система, която автоматизира досадните оперативни дейности и осигурява именно тази гъвкавост на производителите, чрез която хората могат да посветят повече време и ресурси за креативност и планиране.

*материалът е на английски език

За достъп до материала, попълнете формата:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.