За достъп до материала, попълнете формата:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

За да бъдат конкурентноспособни, производителите днес трябва да се адаптират бързо към постоянно променящата се среда, да се стремят към все по-добро качество на продуктите си и да са безупречни към взискателните клиенти. Това могат да постигнат като усъвършенстват бизнес процесите си до степен, в която да имат възможност да се фокусират върху иновации.

Microsoft Dynamics 365 е облачно-базирана ERP система, която автоматизира досадните оперативни дейности и осигурява именно тази гъвкавост на производителите, чрез която хората могат да посветят повече време и ресурси за креативност и планиране.

*материалът е на английски език