Microsoft Dynamics NAV 2018 – още по-добър, по-лесен за използване, бърз за внедряване и на помощ за осъществяване на вашите ключови бизнес решения.

Документът описва новите функционалности и възможности, налични в последната версия на ERP решението, спрямо предходната версия на продукта Microsoft Dynamics NAV 2017, сред които:

 • Настройки и разширения
 • Потребителски задачи
 • Записи на служители
 • Анализатор на изображения
 • Power BI отчети
 • Подсилена интеграция с Dynamics 365 за Продажби
 • Предварително конфигурирани справки в Excel
 • Отмяна или коригиране на осчетоводени фактури
 • Публикуване на множество поръчки, фактури и кредитни бележки наведнъж
 • Подобрени Интрастат справки
 • Отразяване на документи директно в сметкоплана
 • и много други

*материалът е на английски език

НОВО! Изпробвайте безплатно Dynamics NAV 2018 в нашата демо среда.

Свали ресурса