Dynamics Agro е софтуерно решение за цялостно управление на дейността на средни и по-големи земеделски oрганизации.

Dynamics Agro e базирано на най-разпространената ERP система от висок клас в България (Microsoft Dynamics 365 Business Central) и се използва от водещите компании в сектора.

Земеделският софтуер Dynamics Agro оптимизира дейността във всички отдели на фирмата. Решението предлага богати функционалности, следващи световните тенденции в агробизнеса:

 • Договори за покупка и продажба на зърно, торове, семена и препарати
 • Задаване на лимити на групи контрагенти и контрол върху усвояването на лимитите
 • Кантарни поръчки (бележки) при изтеглянето на насипните товари
 • Земеделско производство
 • Лабораторни анализи върху кантарните поръчки (бележки)
 • Маркетинг и Продажби (CRM)
 • Складово стопанство
 • Автоматично попълване на пътните книжки на автомобилите и машините
 • Контрол на разходните норми на автомобилите и машините и сравнение с предварително заложени норми
 • Напомняния за наближаващи ремонти и текуща поддръжка на автомобилите и машините
 • Напомняния за изтичащи документи на автомобилите, машините и разрешителните на водачите
 • Финанси, счетоводство и финансови анализи

 

Intelligent Systems e в процес на разработка на най-новата версия на решението за управление на земи.

Resources