NAVagro е софтуерно решение за цялостно управление на дейността на средни и по-големи земеделски oрганизации. NAVagro e базирано на най-разпространената ERP система от висок клас в България (Dynamics 365 Business Central) и се използва от водещите компании в сектора.

Земеделски софтуер NAVagro оптимизира дейността във всички отдели на фирмата. Решението предлага богати функционалности, следващи световните тенденции в агробизнеса:

  • Управление на земеделска земя
  • Договори за земеделска продукция
  • Земеделско производство
  • Лабораторни анализи и кантар
  • Маркетинг и Продажби (CRM)
  • Складово стопанство
  • Транспорт, земеделска техника и инвентар
  • Сервиз и поддръжка на техниката
  • Финанси, счетоводство и анализи

 

N.B. В момента сме в процес на разработка на най-новата версия на решението NAVagro. То ще бъде Cloud базирано и ще интегрира в себе си още по-богато ноу-хау и още по-модерни технологии за агробизнес и земеделие.

Свали ресурса