За компанията

Булавто Холдинг е една от водещите автомобилни компании в България, предлагаща голямо разнообразие от продукти и услуги – вносител и дилър на автомобили, строителна техника, резервни части, смазочни продукти, автомобилни и индустриални гуми, автобусно оборудване и други. Всички тези дейности се обслужват от различни компании в холдинга. При наличието на множество разнообразни бизнес процеси и сервизни центрове на територията на страната, ръководството на холдинга е изправено пред нуждата от избор на ефективно бизнес решение, което да осигури строг контрол върху всички дейности в холдинга. Две години след внедряването на Microsoft Dynamics NAV и вертикалното приложение за автомобилния бранш DealerBox, мениджмънтът на Булавто вече има ясен поглед върху финансовата ситуация в компаниите и пълна увереност при вземането на критични решения за развитието на бизнеса.

Ситуацията

Булавто Холдинг е на българския пазар от 1993г. За дългогодишното си съществуване, компанията значително разширява разнообразието на предлаганите продукти и услуги. Понастоящем Булавто е оторизиран дилър и сервизен представител на марките IVECO, RENAULT и DACIA; дилър и вносител на самосвални надстройки и строителна техника BOBCAT; партньор на MICHELIN и DUNLOP; вносител на смазочни продукти FINA; единствен вносител на двигатели за индустриално и морско приложение и електрически генератори FPT; вносител на противопожарна техника; вносител на полуремаркета MENCI; самосвални надстройки със задно и тристранно разтоварване CASE; дилър на самоходни автокаравани Rimor и картове и картинг оборудване Maranello Kart; оторизиран сервиз на къмпинг оборудване DOMETIC, както и представител на REIMO и услуги по обновяване и трансформация на SUV в автобуси. Холдингът обединява много компании и разполага с голяма дистрибуторска мрежа с клонове във всички големи градове в България.

Бизнес с такъв обхват изисква отлична координация, планиране, отчетност и контрол. За съжаление ситуацията в Булавто не е била такава.

Основният проблем в холдинга е липсата на интеграция на данни в реално време. Също така няма акуратно измерване на ефективността на услугите, както и консолидация на данните, не само на ниво компания, а и на ниво отдел. Налице са много трудности при администриране на ценова политика на някои от продуктите и кредитните лимити за клиенти на повече от една компания в холдинга. За служителите е трудно да проследяват клиентските плащания и просрочени задължения. Те не могат да издават напомняния за просрочени задължения и да планират ефективно количествата в различните локации.

„Булавто е компания с дълга история. С увереност можем да заявим, че сме една от водещите компании в България. През последните години нашият бизнес значително нарасна и това доведе до определени затруднения в работния процес. Продажбите се увеличиха многократно, което означаваше повече продукти на склад; много нови клиенти и нужда от ефективно управление на взаимоотношенията с тях. В един момент ние осъзнахме, че бизнес системата, с която работихме не беше в състояние да посрещне нашите настоящи и бъдещи бизнес нужди.”

– Николай Недялков, търговски директор, Булавто Холдинг

Решението

„Изборът на интегрирана система, която да покрие всичките ни специфични изисквания, беше дълъг и труден процес. След обстойно проучване на ERP пазара у нас избрахме Microsoft Dynamics NAV. Системата привлече нашето внимание с лесното си адаптиране към нуждите на конкретната бизнес област и с браншовото допълнение DealerBox, специално разработено за автомобилната индустрия”, обяснява Петър Лефтеров.

Булавто избира Microsoft Dynamics NAV, която да посрещне изцяло бизнес нуждите на холдинга. Системата вече е доказала своите предимства при многобройните си успешни внедрявания в България и по света и е отлично решение за динамичния бизнес на Булавто.

„Опитахме се да намерим не само системен интегратор, но и надежден, дългосрочен партньор. Избрахме Intelligent Systems Bulgaria заради техния опит в автомобилната индустрия. Две години по-късно аз вярвам, че направихме правилния избор”, казва Петър Лефтеров.

Проектът по внедряване започва в началото на 2007г. Внедрените модули са стандартните Финанси и счетоводство, Дълготрайни активи, Управление на склада, Продажби и Покупки и допълнителните DealerBox модули Продажби на автомобили, Резервни части, Сервиз и Резервация на време.

Внедряването отнема около 9 месеца поради сложността на организационната структура на холдинга и необходимостта да се интегрират разнородни бизнес процеси на една платформа. Едно от най-трудните неща е да се въведат единни номенклатури за клиенти, доставчици, артикули, сервизни операции и др., валидни във всички компании от холдинга.

Ползи

„Този проект беше истинско предизвикателство за нас поради големия брой бизнес специфики в компанията. Наложи се да направим модификации в системата, за да отговаря на всички бизнес процеси в Булавто Холдинг. Мога да кажа, че успяхме да предоставим най-подходящото и реално работещо решение за Булавто, което напълно да отговаря на техните нужди.”

– Калин Цветанов, ръководител проект, Intelligent Systems Bulgaria

След внедряването на Microsoft Dynamics NAV, холдингът разполага с информация в реално време относно паричните потоци във всички приходно/разходни центрове, както и в различните локации на всяка от компаниите. Това позволява на ръководството да има поглед върху ефективността и възвръщаемостта на инвестицията. Установени са единни номенклатури за артикулите, а всичките калкулатори и ценови листи, предоставяни от доставчиците на автомобили са заменени и сега всички поръчки се правят директно в системата. Microsoft Dynamics NAV обхваща целия спектър от дейности и документи, свързани с продажбата на автомобили и сервизирането им, които позволяват на Булавто да постигне пълна прозрачност и контрол върху целия бизнес. Голяма част от вътрешнофирмения

документооборот е автоматизиран, което спестява значително време и усилия на счетоводителите.

„Днес ние разполагаме с актуална информация относно приходите и разходите във всяко направление в холдинга, както и за всеки артикул в складовете в цялата страна. Това ни дава възможност да предотвратим презапасяването на складовете. Microsoft Dynamics NAV и DealerBox ни дават детайлна информация, която е ключова за развитието на бизнеса, за изготвянето на справки и анализи и ни позволява да взимаме възможно най-адекватните бизнес решения”, обяснява Петър Лефтеров.

„Microsoft Dynamics NAV ни осигурява възможност да предприемаме превантивни действия, които да намалят риска и грешките по време на работа. Това е наистина важно за нас, тъй като тези превантивни мерки се отразяват директно върху разходите. Благодарение на Microsoft Dynamics NAV ние успяхме да намалим нашите разходи значително”, казва Николай Недялков.

Първа инсталация на Microsoft Dynamics 365 в Облачна инфраструктура у нас
Следващо Case study

Първа инсталация на Microsoft Dynamics 365 в Облачна инфраструктура у нас