Свързва Ви с данните и генерира идеи

Qlik подпомага бизнеса, като повишава възращаемостта на инвестициите в анализиране на големи масиви от данни. Решенията на Qlik не са насочени само към анализаторите на данни, а са мощен инструмент и в ръцете на бизнес потребителите, с който могат да извършват анализи без да притежават специални технически умения.

*Документът е на английски език.

 

Свали ресурса