В света на дигитализацията, банките трябва да предлагат унифицирано преживяване на клиентите през всички възможни канали, в това число и в клоновете. Въпреки че може да звучи лесно, големият брой отделни решения води до фрагментирана инфраструктура. Това създава пречка за цялостното клиентско преживяване.

VeriChannel (базирано на CRM системата Dynamics 365) предлага безпроблемно преживяване на клиента през всички канали, като същевременно банковите служители използват само една платформа за транзакциите. Това намалява разходите за разработка и поддръжка. Решението помага на банките да увеличат ефикасността и гъвкавостта си, и същевременно да подобрят клиентското преживяване.

VeriChannel omni channel solution

Научете повече, като свалите брошурата.

Resources