Нарастващата конкуренция и кратката лоялност на клиентите изисква от банките и финансовите институции да имат по-персонализиран подход към облужването на клиенти, съобразен с индивидуалните им потребности. Реагирането на неперсонализирани маркетингови активности продължава да намалява. Затова е задължително да се създават смислени и позитивни взаимодействия с клиента при всеки удобен случай, по време на мобилното банкиране, използването на банкомат или посещение на уебсайта. 

VeriPark Next Best Action създава първокласно преживяване с фокус върху клиента. 

Този софтуерно решение (SaaS) взема предвид всички възможни действия по време на взаимодействието с клиента и препоръчва следващото най-добро действие, което би довело до позитивна реакция. Базирано на надеждната облачан технология на Microsoft, Next Best Action максимизира възможностите за продажба на свързани продукти (cross-sell) и продажба на подобрени продукти (up-sell). Това се осъществява посредством интереактивни форми на диалог, които клинети възприемат като естествени и релевантни.

Научете повече, като свалите брошурата.

Resources